Návrh Š-stavby, s. r. o., České Budějovice (27 INS 13976/2012), byl odmítnut pro neúplnost.

Z dalších rozhodnutí: Věci Jiřího a Yvetty Kordíkových, Český Krumlov, byly spojeny pod 27 INS 16923/2012.

Doplnit návrhy mají Ladislav Belej, Čimelice (28 INS 16048/2012), Marie a Jiří Sukovi, Dolní Bukovsko (26 INS 19792 a 19794/2012), Zdeňka Červeňáková, Český Krumlov (27 INS 16410/2012), Žaneta Doležalová, Písek (28 INS 19924/2012).

Povolená oddlužení splátkami: Tomáš Petscher, České Budějovice (28 INS 4793/2012) - s příspěvkem 1000 Kč,  Simona a Jiří Černých, České Budějovice (28 INS 3417/2012) – s darem 1500 Kč, Libuše a František Stibalovi, Lenora (27 INS 9531/2012).