Hlavní část turistické sezony je podle pohledu do kalendáře za námi, ale zvláště o víkendu byly ulice Českého Krumlova opět z valné části zaplněny výletníky z různých zemí.

„Pro mne osobně nebyla sezona zas tak špatná. Pravdou ale je, že například před třemi lety jsem ještě zadávala práci svým kolegyním, protože jsem měla tolik zakázek, že jsem se o ně mohla podělit. To letos nebylo,“ uvedla Dagmar Bohdalová, průvodkyně, která se specializuje především na ruskou klientelu.

Změny ale přece jen jsou. „Dříve k nám jezdili spíše ti bohatší Rusové. Nyní začínají převažovat autobusové zájezdy z Ukrajiny,“ dodává Bohdalová.

Tito klienti pochopitelně nejsou tak movití, což už je znát na tržbách v Českém Krumlově od loňského roku, protože tyto zájezdy útratou prostě nenahradí původní klientelu. Velmi často se tito turisté diví například i tomu, že toalety ve městě nejsou zdarma.

Velkou kuriozitou ale je, že lidé z těchto zájezdů přesto utrácejí anebo se o různé zboží zajímají. A to kolikrát více, než o krásy architektonické.

„Vrcholem je, když provedu tuto výpravu městem, ukážu jim muzea, památky, galerie, zámek a pak za mnou přijdou s otázkou: A co tady máme do večera dělat? Kde je tady nějaký supermarket?“ popisuje Dagmar Bohdalová.

Sezona také přinesla novinku, kontroly živnostenského úřadu zaměřené na průvodcovské služby. Proces kontrol průvodců probíhá už dlouho v Praze, Salzburku, Bratislavě, Linci a ostatních významných historických destinacích. Bylo pouze otázkou času, kdy bude zahájen i v Českém Krumlově. První z řady kontrol se uskutečnila ve třetí říjnové dekádě.

„Podle informací, které mám k dispozici, uvolnilo deset tisíc korun na zajištění tlumočníků,“ upozornil průvodce Oto Šrámek. Úředníci totiž kontrolují jak tuzemské, tedy česky mluvící průvodce, tak cizince. Ti by s sebou měli mít v takovém případě živnostenský list nebo jiné doklady k prokázání oprávněnosti provozování průvodcovské činnosti.

Další kontroly by měly následovat, ovšem pochopitelně v dosud neznámých termínech. A výsledek? Mediální kampaň, která v souvislosti s kontrolami takzvaných černých průvodců proběhla, přinesla zvýšení zájmu o služby průvodců oficiálních.

„V současné době mám asi nejvytíženější listopad za posledních osm let,“ nastínil efekt Oto Šrámek, přesto ale dodává: „Celková ekonomická situace ve světě je znát a také letošek jinak přinesl deseti až patnácti procentní pokles oproti minulým rokům.“