Valná hromada Služeb města Český Krumlov tedy mohla nyní s úlevou celou rok a půl se táhnoucí kauzu uzavřít.

Podle místostarostky Jitky Zikmundové to ale ještě před třemi měsíci zdaleka tak uspokojivě nevypadalo. „Původně totiž pojišťovna chtěla uhradit o dva miliony méně a tak si město najalo speciální firmu, která se zabývá zajištěním plnění pojišťoven,“ konstatovala včera místostarostka s tím, že následná jednání přinesla kýžený výsledek a pojišťovna přiznala takřka kompletní plnění pojistné události.

Celkové náklady na rekonstrukci separační haly se podle ředitele Služeb města Pavla Turnhöfera pohybovaly kolem šesti a půl milionu korun bez daně z přidané hodnoty. „Pojišťovna nakonec zaplatila 6,262 milionu korun,“ přidal včera Turnhöfer s tím, že zbylé částky patří do spoluúčasti na pojistném.

Přesnou příčinu požáru v separační hale policie dodnes nezjistila. Oheň zničil v listopadu 2006 celou technologii třídící linky a část haly.