Jižní Čechy Zákaz spotřeby vody ze zdrojů pro hašení k jiným účelům, zákaz používání zábavní pyrotechniky nebo kouření v lese či jeho bezprostřední blízkosti. To jsou jen některá z přísných opatření, která koncem minulého týdne vyhlásil kraj v souvislosti se stoupajícím počtem požárů. Hejtman Jiří Zimola vydal na základě doporučení hasičů rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí od pátečních 13 hodin až do odvolání.

„Rozhodnutí je platné z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek," vysvětlil hejtman Jiří Zimola.

Co je zakázanéa) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení
b) používání pyrotechniky
c) používání jiných zdrojů zapálení (létající přání, lampiony, pochodně,…)
d) jízda parní lokomotivy, pokud není zajištěna proti požáru
Další zákaz se týká míst, jako les a jeho okolí do 50 m, lesopark, park, zahrada a další zeleň, pole a objekty pro skladování sena a slámy (do objemu 4000 metrů krychlových):
e) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry)
f) kouření ( kromě elektronických cigaret)
g) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů
h) používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru
i) jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech

Plukovnice Jana Neškodná, vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihočeského kraje, doplnila, že rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v návaznosti na nařízení kraje z 28. května, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí oficiálně visí na úřední desce jihočeského krajského úřadu, případně na jeho vlastních webových stránkách (www.kraj-jihocesky.cz).

Jak Jana Neškodná dále vysvětlila, hasiči přistoupili k návrhu vyhlášení takzvaného období sucha z důvodu množství a zejména rozsahu požárů z uplynulých týdnů. Dochází při nich totiž k značným škodám na polích, strojích při práci na polích a obecně v přírodním prostředí.

Na co si dávat pozor

„K těmto zásahům je vždy nutné povolat velký počet jednotek požární ochrany, přičemž stoupají náklady na provedení zásahu. Přestože dle předpovědi počasí dojde v příštích dnech pravděpodobně ke snížení teplot vzduchu, zůstává půdní fond suchý a ani občasné srážky tento stav výrazně nezmění," poznamenala plukovnice Neškodná.

Kromě několika výslovně zakázaných činností (viz infobox) jsou i další, které hasiči nedoporučují. Patří mezi ně například obecné odhazování nedopalků cigaret nebo parkování aut ve volné přírodě. Od rozpáleného výfuku totiž snadno může chytit neposečená tráva a neštěstí je na světě. Pozor by měli lidé dávat i při rozdělávání ohňů v kempech, na dětských táborech nebo v zahradách při opékání špekáčků. „Pozor si dávejte i při práci v zemědělství, například sečení. Pozor na kameny na polích, kdy při nárazu lišty může dojít k zapálení okolí od jiskry. Doporučujeme mít vždy k dispozici další stroj, traktor s pluhem na oborání či zaorání částí, které budou žhnout. Dále je vhodné například rozdělit rozsáhlá pole na menší části, čímž se zamezí případnému přenosu požáru z jedné části na celé pole a podobně," dodala Jana Neškodná. Výjimku pro vjezd do přírody (poslední bod infoboxu) mají vozidla určená k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále auta jedoucí po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci.