Jak upřesnil vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Josef Vaněk, jedná se o výrobek z rýžového papíru tvořící vak, který je doplněn o drátky tvořenou konstrukci k uchycení paliva pro ohřev vzduchu. "Způsob provozu tohoto výrobku je tedy obdobou funkce horkovzdušného balónu, ale s tím rozdílem, že tento výrobek není po vypuštění řízen. Jeho pohyb následně ovlivňují faktory, jejichž parametry nelze při startu uživatelem jednoznačně vyhodnotit. Uchycení paliva, které je různé dle výrobců, neskýtá vždy jistotu, že se hořící látka neuvolní před dohořením. Tyto skutečnosti vyvolávají určitou polemiku, zda by se z „Létajícího štěstí“ nemohlo za určitých okolností stát létající neštěstí," podotýká.

Uvedený výrobek není výrobkem stanoveným, jedná se o výrobek, který svou definicí odpovídá zákonu č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. "V takovém případě postačuje, že je před distribucí vybaven informacemi o vlastnostech výrobku, návodem k instalaci a používání a bezpečnostním upozorněním, závaznými pro každého spotřebitele. Veškerá odpovědnost je při používání výrobku na jeho uživateli," upozorňuje Josef Vaněk.

Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o manipulaci s otevřeným ohněm je vhodné si připomenout znění § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v patném znění. "Zde je konstatováno, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Proto je důležité, aby uživatel dodržel návod k používání a nevypouštěl výrobek v období sucha, v blízkosti hořlavých materiálů a čerpacích stanic PHM, za silného větru a podobně," vysvětlil, že přeje všem uživatelů, aby jim předmětný výrobek přinesl opravdu jen štěstí.