KDY: Neděle od 14 hodin 
KDE: Klášter Zl. Koruna
ZA KOLIK: 150 korun

V rámci Dnů evropského kulturního dědictví si můžete spolu s renomovaným odborníkem Romanem Lavičkou z Národního památkového ústavu prohlédnout klášter Zlatá Koruna doslova od sklepa po půdu. V klášterním sklepení, které sloužilo jako ledárna a dnes je zde lapidárium, si prohlédnete vystavené kamenické prvky. Navštívíte mimo jiné nejstarší stavbu zlatokorunského opatství kapli Andělů strážných a vystoupáte na kůr klášterního kostela. Prohlídka začíná v 14 hodin.