KDY: 5. října
KDE: Nové Údolí
ZA KOLIK: Zdarma

Start pochodu z české strany je v 9:45 hodin na vlakovém nádraží na Novém Údolí, které leží nedaleko Stožce. „Náš pochod povede po červené turistické značce a bude trvat asi 2,5 hodiny. Oficiální část s proslovy a hudebním doprovodem začíná u hostince na Třístoličníku, který leží na bavorské straně hřebene, ve 13:00 hodin. Tam dorazí i přátelé z Bavorska a Rakouska po svých turistických trasách,“ uvádí iniciátor akce Jiří Mánek z Turistického spolku Lipenska. Společně bude pochod organizovat bavorský okresní úřad Freyung-Grafenau, rakouský okres Rohrbach a Euroregion Šumava. Záštitu nad mezinárodním setkáním převzala i hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, která na místo samé přijde účastníky osobně pozdravit.

Trojmezí je místem, kde se potkávají hranice třech regionů. Rakousko, Německo a Česko zde byly vždy velmi úzce spojeny. Těžké období nastalo ve 20. století, kdy řada událostí přetrhala křehké vztahy mezi jednotlivými státy. Do roku 1989 bylo Trojmezí rozděleno Železnou oponou a bylo jej tak možné znovu navštívit až po otevření hranic.

„Zvláště pro turistickou oblast na trojmezí Bavorska, Rakouska a Čech je možnost svobodného průchodu státních hranic mimořádně důležitá. Svoboda pohybu napomáhá nejenom k přeshraniční spolupráci, ale především turistickému i ekonomickému rozvoji tohoto řídce osídleného území uprostřed Evropy,“ uvedl k významnému jubileu pádu železné opony Jiří Mánek.

„Asi jen obtížně bychom hledali lepší symboliku k připomenutí 30 let pádu železné opony, než při společném setkání Čechů, Němců a Rakušanů na Třístoličníku. Tato hora, kde se protínají hranice našich třech států, nás už právě těch 30 let svobodně spojuje. Ale nikoliv jako cizí národy, ale jako dobré sousedy. Věřím, že tomu tak bude i nadále,“ uvedla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská.

Nápad na společný pochod vznikl v květnu ve Frymburku při společné mezinárodní konferenci, kterou Turistický spolek Lipenska organizoval právě k pádu železné opony. Toho se zúčastnili odborníci a politici z Čech, Bavorska i Německa.