Zdravotní záchranná služba (ZZS)

Telefonní číslo: 155 
Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 

LPS - Pohotovost

Služba poskytující v nezbytném rozsahu neodkladnou ambulantní péči občanům v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.

Lékařská pohotovostní služba - Český Krumlov

Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov
Vedoucí sestra: Renata Chmelová
T +420 380 717 646

Všední dny: od 18.00 do 21.00 hodin
SO-NE-svátky: od 09.00 do 19.00 hodin

LPS se nachází v I. patře budovy "I" v areálu Nemocnice Český Krumlov (viz. mapa areálu). Po skončení ordinačních hodin zajišťuje ošetření interní přijmová ("D") a chirurgická ambulance ("E") Nemocnice Český Krumlov, a.s., případně gynekologická ambulance ("B"). LPS pro děti a dorost zajišťuje dětské oddělení ("B") Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Lékařská pohotovostní služba - Kaplice

Gen. Fanty 25, 382 41 Kaplice
Vedoucí sestra: Hana Koclířová
T +420 380 313 045

Všední dny: od 18.00 do 21.00 hodin
SO-NE-svátky: od 09.00 do 19.00 hodin

LPS Kaplice se nachází v přízemí budovy polikliniky. Po skončení ordinačních hodin zajišťuje ošetření interní přijmová a chirurgická ambulance Nemocnice Český Krumlov, a,s., případně gynekologická ambulance. LPS pro děti a dorost zajišťuje dětské oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Lékařská pohotovostní služba - Horní Planá

Náměstí 45, 382 26 Horní Planá
Vedoucí sestra: Gabriela Jirsíková
T +420 380 748 114

Všední dny: od 18.00 do 21.00 hodin
SO-NE-svátky: od 09.00 do 19.00 hodin

LPS  Horní Planá se nachází v samostatné budově v dolní části náměstí Horní Plané, vedle budovy polikliniky. Po skončení ordinačních hodin zajišťuje ošetření interní přijmová a chirurgická ambulance Nemocnice Český Krumlov, a,s., případně gynekologická ambulance. LPS pro děti a dorost zajišťuje dětské oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s.