Havárie: 

Voda: 380 711 434 
Plyn: 1239 
Elektřina: 386 357 777 

Poruchové linky distributorů elektřiny: 
E.ON elektřina 800 22 55 77
ČEZ elektřina 800 850 860
PRE elektřina 1236

Tísňová volání na složky IZS: 

150 Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS)
155 Zdravotní záchranná služba (ZZS)
158 Policie České republiky (PČR)
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
156 Městská policie (MP)

1180 Informace o telefonních číslech v ČR
1181 Informace o telefonních číslech v zahraničí

1230 Havarijní služba pro motoristy ÚAMK
1240 Pomoc motoristům nonstop ABA

Mimořádné události
Mimořádnou událost definuje zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Většinu mimořádných událostí vyřeší sám integrovaný záchranný systém (dále jen "IZS"). Pouze v případě závažné mimořádné události si může velitel zásahu vyžádat koordinaci postupu starostou obce prostřednictvím jeho krizového štábu.

Složky Integrovaného záchranného systému (IZS) jsou:
Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)
Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO)
Zdravotní záchranná služba (ZZS)
Policie České republiky (PČR)