DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na krajskou hygienu 736 514 386

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem - 1212

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje. 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

 

Lidé pomáhají lidemSousedé si pomáhají při pandemii. Podívejte se, kdo vás v okolí potřebuje

Město Velešín zahájilo objednávky nákupů do 500 Kč pro lidi v nouzi na telefonu 702 601 589 (funguje mezi 8-11 h).

ÚŘADY:

Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Od 16. 3. (prozatím do 24. 3. 2020, termín bez záruky) bude vždy v pondělí a ve středu od od 14 do 17 hodin zajišťovat pouze tyto agendy:
matriky
řidičských průkazů
evidence vozidel
občanských průkazů
cestovních dokladů
podatelny.
Ostatní pracoviště budou fungovat v minimálním, utlumeném režimu a komunikace s jejich pracovníky bude možná výhradně prostřednictvím telefonu, e-mailu, běžné pošty či datových schránek, podání bude možné činit výhradně prostřednictvím podatelny v úředních hodinách.
Platby budou přijímány pouze bezhotovostně, pokladna nebude veřejnosti přístupná.
Lidé mohou dovnitř pouze s rouškou, šátkem, šálou či jinou vhodnou pevně uchycenou ochranou dýchacích cest. Přítomní zaměstnanci města budou vybaveni obdobně, aby se všichni navzájem chránili. Osoby, které se na úřad dostaví bez této ochrany, nebudou obslouženy.

Úřad práce

Na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky. Přistupuje proto s účinností od 16. března 2020 k některým organizačním změnám, které omezí osobní kontakt s veřejností a eliminují tak riziko šíření nákazy koronavirem jak v případě klientů, tak i samotných zaměstnanců úřadu. Přijatá opatření nebudou mít dopad na poskytování služeb klientům. V důsledku maximální snahy o zajištění ochrany zdraví veřejnosti i zaměstnanců a současně všech klíčových činností, zejména pak evidence uchazečů o zaměstnání, řádné výplaty dávek a podpor, přistupuje Úřad práce ČR k následujícím organizačním opatřením: 

•      ÚP ČR vyzývá veřejnost, aby s jeho zaměstnanci komunikovala primárně elektronicky, prostřednictvím telefonu nebo provozovatele poštovních služeb.

•      ÚP ČR rovněž žádá klienty, aby důsledně zvážili, zda je nutné realizovat podání, která není možné učinit elektronicky, okamžitě. Jeho zaměstnanci jsou připraveni konzultovat s lidmi jednotlivé případy „na dálku“ a najít jiná vhodná řešení, bez negativních dopadů na veřejnost.

•      Tiskopisy a další důležité dokumenty mohou lidé odevzdat také do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

•      Výplata dávky v hotovosti nebo v poukázkách proběhne v případě jednotlivých klientů po předchozí telefonické domluvě.

•      Osobní jednání bude umožněno po předchozím objednání. 

Žádosti, které si klienti běžně vyřizují na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, je možné zaslat též e-mailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem, sken/fotografie uhrazených nákladů na bydlení apod.). Pokud klient touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je nutné, aby do žádosti uvedl také své telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.

Finanční úřad

Od 16. 3. 2020 od 11:00 se v jižních Čechách DOČASNĚ uzavírají pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. V Jihočeském kraji se jedná o územní pracoviště v Blatné, Dačicích, Kaplici, Vodňanech
a Trhových Svinech. Ostatní pracoviště budou v pondělí a středu zpřístupněna veřejnosti od 8:00 do 11:00 hodin.

Po dobu zákazu volného pohybu osob je omezen provoz pokladen pro platby v hotovosti. Veřejnosti bude pro platbu v hotovosti zpřístupněna pouze pokladna na Územním pracovišti v Českých Budějovicích, a to také pouze v pondělí a středu od 8:00 do 11:00 hodin. Všechny klienty žádáme, aby zodpovědně dodržovali pravidla zodpovědného chování, zejména dostatečné rozestupy v délce minimálně 2 metry. 

Na každém územním pracovišti bude v pracovní době zpřístupněn označený box pro bezdotyková podání (prosíme, aby podání byla vhazována v obálkách, případně sepnuta sponou, aby nedošlo k oddělení případných příloh). Tento box bude využíván nejenom pro daňová přiznání, ale jakákoliv podání finanční správě. Apelujeme na daňovou veřejnost, aby v podáních důsledně byly vždy uvedeny kontaktní údaje pro vzdálenou komunikaci (zejména mobilní telefon, telefon, email), pro případnou komunikaci ve věci těchto podání. 

Samostatně upozorňujeme na žádosti o zvláštní režimu dle zákona o evidenci tržeb (tzv. „bločky“).  Finanční úřad pro Jihočeský kraj žadatele prosí, aby případné žádosti vhazovali do bezdotykových boxů. Žádosti budou vyhodnoceny a žadatelé budou informováni prostředky vzdálené komunikace
o připravených dokumentech a bločcích k převzetí. Předání těchto dokumentů předpokládáme v druhé polovině dubna 2020 (přičemž řešená povinnost nabývá účinnosti od 1. května 2020).  

Doporučujeme ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace (např. www.daneelektronicky.cz, datové schránky, e-mail).

Pro zodpovězení dotazů k aktuální situaci využijte následující telefonní čísla:

387 723 111      (ÚP v Č. Budějovicích)    380 760 111      (ÚP v Č. Krumlově)

384 353 111      (ÚP v J. Hradci)               382 750 111      (ÚP v Písku)

388 371 111      (ÚP v Prachaticích)         383 363 111      (ÚP ve Strakonicích)

381 480 111      (ÚP v Táboře)   

387 722 111      (FÚ pro Jihočeský kraj) 

Pro zodpovězení dotazů zejména v oblasti Elektronické evidence tržeb využijte telefonní číslo: 225 092 392 

ORGANIZACE A INSTITUCE

Nájmy pro podnikatele
Město podnikatelům odsouvá splatnost nájemného. Chce v této tíživé situaci vyjít vstříc podnikatelům. Po dobu trvání nouzového stavu proto nebude sankcionovat pozdní úhrady nájemného, a to až tři měsíce po splatnosti. Opatření se týká podnikatelských subjektů, které mají uzavřené nájemní smlouvy s městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem.

Školka Český Krumlov
V pohotovosti budou ZŠ a MŠ Za Nádražím pro děti pracovníků Integrovaného záchranného systému. Mohou je využít také děti pracovníků nemocnice, lékáren a domovů důchodců v okrese Český Krumlov.

Školky Kaplice
Ode pondělí 23.3. město Kaplice uzavírá všechny mateřské školky. Rozhodl o tom krizový štáb a rada města. Město doposud uzavření tří městských školek, kam docházelo zhruba osm, osm a pět dětí, odolávalo.
„Štáb rozhodl, že pokud to bude třeba, tak pouze pro děti zaměstnanců důležitých složek na základě nařízení kraje zůstane otevřená jedna školka ve městě,“ informoval starosta Kaplice Pavel Talíř. „A to školka Nové Domovy. Je to v souladu s bezpečnostním plánem kraje. A stejně tak pro děti do deseti let Základní škola Školní.“
Od pondělka tedy osiří také všechny mateřské školky v Kaplici.
MŠ Nové Domovy rodičům vzkazuje, že žádosti o ošetřovné si mohou vyzvednout v pátek od 10 do 16 hodin či v pondělí od 10 do 14 hodin, nebo telefonujte na číslo 775 700 044. V MŠ Nové Domky se žádost o ošetřovné vydává v pátek od 12 do 16 hodin, nebo po telefonické domluvě s ředitelkou na 734 586 701. V MŠ 1. máje je za tímto účelem otevřená kancelář školky dnes od 9 do 12 hodin. Tiskopis na ošetřovné je také ke stažení na internetových stránkách školky.

Nemocnice
Nemocnice Český Krumlov omezila provoz. Uzavřeny jsou ambulance a některá další oddělení. Konzultaci s pacienty zajišťuje telefonní operátorka.
Při vstupu do budovy kaplické polikliniky a ostatních zdravotnických zařízení dbejte zvýšených hygienických opatření. Používejte roušku, případně improvizované zakrytí úst a nosu pomocí šály nebo šátku. Chraňte tak sebe i své okolí!
V případě horečnatého onemocnění, respiračních potíží, bolestí kloubů a svalů telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. V případě dušnosti či jiných závažných potíží rovnou kontaktujte tel. linku 155 nebo 112. Pro informace o koronaviru slouží nově zřízená linka 1212.

Ředitel Nemocnice Český Krumlov Jindřich Florián zakazuje s okamžitou platností všechny návštěvy na porodnickém oddělení včetně doprovodu k porodu. 

Je omezena provozní doba rentgenového oddělení v Kaplici denně od 7:30 do 12:00 hod. Mimo tuto dobu lze využít chirurgickou ambulanci Nemocnice Český Krumlov.

S účinností od 17. 3. 2020 ruší okresní nemocnice Jihočeského kraje všechny plánované operace a omezuje ambulantní výkony i vyšetření, u kterých je to medicínsky bezpečné

„Na základě rozhodnutí vlády bude opatření zrušení veškerých plánovaných výkonů platné po dobu trvání nouzového stavu, tj. do 11. dubna 2020. Zastavujeme zároveň objednávání nových pacientů k těmto procedurám,“ dodal člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. Ing. Michal Čarvaš, MBA.

Je upravena provozní doba lékárny v Nemocnici Český Krumlov, a to pondělí- pátek: 8.00-11.30 a 12.30-15.00 hodin, sobota a neděle zavřeno.

Lékaři
K velešínským lékařům je nutno se objednávat telefonicky a konzultovat svůj zdravotní stav předem
Mudr. Triščík: 380 331 750
Mudr. Petlan: 380 331 682
Mudr. Opekar: 380 331 592
MDDr. Nagyová: 608 040 780, Mudr. Lukešová: 380 331 734 , Mudr. Hlavatý: 736 403 903

Interaktivní mapa
Interaktivní mapa pro ověření vzdálenosti od hranic – pro pendlery. Pracujete za hranicemi a nejste si jistí, zda se vejdete do limitu 100 km od hranic? Odbor informatiky MěÚ ČK připravil interaktivní mapku, na níž si můžete ověřit, kam až prostor 100 km sahá. Upozornění: mapová aplikace předpokládá, že limit 100 km se počítá jako vzdálenost vzdušnou čarou od státní hranice, což je podle našeho názoru správný výklad vládního nařízení, nicméně posoudit to mohou přímo na hranicích.

ČEVAK
S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v České republice je s platností od 16. března 2020 zákaz vstupu všem nepovolaným osobám do objektů společnosti ČEVAK. Až do odvolání budou uzavřena také všechna místa pro platbu za vodné a stočné. Pro tuto úhradu používejte výhradně bezhotovostní platební styk nebo platby na České poště. Údaje potřebné pro zaplacení jsou uvedeny na vaší faktuře. „Dodávky pitné vody zajišťujeme ve standardním režimu, pitnou vodu je možné používat bez jakýchkoli omezení, doplnila Jitka Kramářová.

DOPRAVA

MHD v Českém Krumlově je po dobu trvání nouzového stavu zdarma.

Zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou

Dopravce ČSAD autobusy zavádí od 17. 3. opatření proti šíření koronaviru - a sice zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou. Za roušku lze považovat: šátek, šálu či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji.

OBCHODY

Obchod v Srníně je otevřen v pondělí až pátek od 7:00 hodin do 12:00 hodin a v sobotu od 7:00 hodin do 10:00 hodin. Tato provozní doba platí zatím do 24.3.


JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.

Koronavirus v Česku