Snahou je aplikovat kyslík všude tam, kde může pomoci – od zdravotnictví až po domácnosti seniorů či využití při sportu.

Podle generálního ředitele Cylinders Holding Jana Světlíka by vývoj mohl trvat asi tři měsíce. Výrobce vysokotlakých ocelových lahví už pracuje na vývoji nejlehčí ocelové lahve pro kyslík, stlačený vzduch a jejich směsi na světě, která díky své nízké hmotnosti bude jednoduše přenosná.

„Lahve budou mít různou kapacitu – a s tím související výdrž – a velikost, řádově se bavíme o hmotnosti od asi tří do jedenácti kilogramů, což je váha, kterou unese každý člověk,“ uvedl Jan Světlík.

Od spolupráce s univerzitou si Světlík slibuje „chytřejší“ řešení a snadnější možnost objednání a vyřízení. VŠB bude pracovat na vývoji návazných částí na výše uvedenou láhev a společně se svými partnery se budou také zabývat nejrůznějšími možnostmi využití kyslíkových sad.

„Zajímavá by mohla být také mobilní kyslíková brašna. I k tomu naše snahy směřují. K dostupnosti pro běžnou populaci,“ doplnil generální ředitel Cylinders Holding Jan Světlík.