Vedení města Horní Planá převzal ve středu po mnoha letech nový starosta. Stal se jím Petr Šimák. A stejně tak i všechny další volené funkce obsadila nová koalice.

Šest mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu získalo totiž uskupení ZODPOVĚDNÉ PRO HORNÍ PLANOU I s lídrem Petrem Šimákem. K tomu však ještě další dva mandáty, které náleží druhému partnerskému sdružení ZODPOVĚDNĚ PRO HORNÍ PLANOU II, v jehož čele stojí Vojtěch Ščevík. Tím získali převahu ještě dřív, než se vůbec rozjela povolební jednání.

Uskupení dlouholetého starosty Jiřího Hůlky PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I získalo čtyři mandáty. K nim připojila jeden mandát také formace PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ II s lídrem Františkem Kundrátem. Po jednom mandátu dále mají Stabilita pro Horní Planou s Michalem Huszárem a KSČM s Eliškou Neumann.

Zastupitelé o volených postech hlasovali veřejně. Jako starostu navrhli Petra Šimáka a Jiřího Hůlku. Devíti hlasy se starostou stal Petr Šimák. Na místostarostu navrhla nová koalice Vojtěcha Sčevíka z uskupení ZODPOVĚDNĚ PRO HORNÍ PLANOU II. Protistrana nenavrhla nikoho. Devíti hlasy se stal místostarostou Vojtěch Ščevík.

A pak už byl scénář zhruba stejný a tím pádem průběh rychlý. Nová opozice nenavrhovala žádná jména a vesměs se shodně zdržela hlasování. Po starostovi a místostarostovi se tak radními stali Jan Stoika a Milan Černík ze ZODPOVĚDNĚ PRO HORNÍ PLANOU I. Nová koalice jako dalšího radního navrhla Jiřího Hůlku, ten to ale odmítl. Radní je tedy Kristýna Štěpánková ze ZODPOVĚDNĚ PRO HORNÍ PLANOU II.

Finanční výbor vede Hana Ščevíková (ZODPOVĚDNĚ PRO HORNÍ PLANOU I) a členy jsou Eliška Neumann (KSČM) a Vladimír Grohman (ZODPOVĚDNĚ PRO HORNÍ PLANOU I). Předsedou kontrolního výboru je Václav Henzelín (KSČM), členy Milan Králíček a Radek Šlechta (ZODPOVĚDNĚ PRO HORNÍ PLANOU II). Navržený Jakub Komžák (PRO HORNÍ PLANOU SPOLEČNĚ I) funkci odmítl.

„Pro mě je to čistá fraška,“ rozhořčeně reagovala jedna divačka. „Uskupení kolem starosty na vše rezignovalo. Nesouhlasím s tím a odcházím,“ sebrala se a opustila zklamaně sál. „Vše se odehrálo dle zákona a v pořádku,“ ujistila jiná.

„Mohli byste mi říct, co zásadního se vám nelíbilo na práci starosty Jiřího Hůlky, co zásadního to bylo, co hodláte nějak jinak?“ Ptal se v následné diskuzi s veřejností jeden z občanů. „Rád bych pokračoval v rozvoji města tak, jako za posledních mnoho let pan starosta Hůlka,“ odpověděl nový starosta Petr Šimák. „Nebudu se tu proti jeho práci nijak vymezovat. Chtěl bych třeba lépe využít městských pozemků k příjmům a zavést například placené parkování okolo náměstí.“ „Mně udivuje, že se hlásíte o post starosty, když podle vaší docházky na zastupitelstva, která patřila k těm nejhorším, to vypadá, že jste o dění ve městě neměl zájem…,“ ozval se jiný posluchač. Petr Šimák vysvětlil, že z důvodu pracovního vytížení a práci v Českém Krumlově se mu nedařilo na zastupitelstva včas dostat. „Já ale garantuji, že pro město pracoval,“ zastal se ho Jan Stoika.

Jiří Hůlka na zatupitelstvu lidem řekl: Jsem strašně rád, že je vás tu dnes tolik. Kéž by vás tolik chodilo na každé zasedání zastupitelstva. Pokud se netýká věc, která se projednává, člověka osobně, tak na zastupitelstvo nepřijde. Přitom se na zastupitelstvu projednávají důležité věci pro všechny obyvatele. Za těch 28 let tu za námi zůstává spousta práce. Pro tentokrát jsem vše sepsal pro případ, že by někdo chtěl tvrdit, že jsme tu nic neudělali. Je to téměř 140 investičních položek. Předáváme vám město ve velmi dobrém stavu, co se financí a majetku týče. Na příjmu do města za 28 let přišly dvě miliardy 240 milionů korun. Z toho je ale 80 procent povinných mandatorních výdajů. Rád předávám obec v dobrém stavu a přeji si, abychom za čtyři roky mohli hovořit o podobných číslech, neboť nastávající roky nebudou vůbec jednoduché. Děkuji všem, kdo si naší práce váží a přeji novému vedení, ať se mu práce daří.“

„Jsem z toho taková trochu rozhozená,“ podělila se po zastupitelstvu o své dojmy Jana Šváchová z Horní Plané. „Protože mi ten výsledek přišel jako útočení proti sesazené straně a že se neuznává, co tady vytvořili. A že si lidi a ti noví myslí, že najednou to půjde líp. Doufám, že se jim to podaří, ale nevím…“

„Myslím, že všechno proběhlo v klidu,“ řekl Ivo Černý, učitel zdejší školy, který není z Horní Plané. „Nebylo žádné překvapení, očekával jsem takový průběh. Nepřikláním se k ani jedné straně, byl jsem tu byl pouze jako nestranný pozorovatel.“

„Jsou to naši žáci, které známe od malinka,“ řekla skupina seniorek, které nechtěly jmenovat. „Tak se necháme překvapit.“ „Myslím, že budou mít co dělat, protože nemají žádnou zkušenost,“ dodala jedna z nich. „S předchozím vedením jsme byly spokojené.“

„Já jsem hodně spokojený s výsledkem,“ měl radost Miroslav Jirsík. „Hodně držím palce novému starostovi. Neznám ho osobně, ale hodně jsem o něm slyšel, je to férový člověk. Pracoval v Krumlově a také odtud máme o něm zprávy, že je to čestný člověk.“

„Nějaký čas bude trvat, než se do celé problematiky ponořím,“ řekl Petr Šimák. „V první řadě budeme řešit běžné záležitosti a teprve poté se budeme snažit o nějaký rozlet. Obavy však máme stejně jako všichni lidé z řešení energetické situace v nadcházejících letech.“