Předchozí
1 z 14
Další

ANKETA: Komunální volby 2022

Co u vás rozhodne volby?Zdroj: DeníkČesko čekají poslední zářijový víkend komunální volby. Lidé si své kandidáty do zastupitelstev měst a obcí zvolí v pátek 23. a v sobotu 24. září. Co podle vás může rozhodnout boje o radnici a jaká témata hýbou vaším bydlištěm? Ptali jsme se občanů na Českokrumlovsku. Podívejte se na jejich odpovědi.

Petr Mikeš, Orel Jednota Český Krumlov

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Pro mě je jednoznačně aktuální téma doprava v Českém Krumlově, a to zejména řešení příjezdu od Českých Budějovic. Denně jezdím přes město a ve špičce, a to ani nemluvím o sezóně, mi cesta z Domoradic na Horní Bránu (4 km) trvá někdy i 20 minut. Znamená to obrnit se notnou dávkou trpělivosti a s každodenním zdržením raději dopředu počítat.Vím, že existuje studie, která počítá s vybudováním opěrné stěny podél Vltavy na ul. Pod Kamenem s rozšířením vozovky o třetí pruh a novým chodníkem pod úrovní silnice vyústěným pod Porákovým mostem s venkovním výtahem pro vozíčkáře a kočárky. V kombinaci s plánovanou změnou kruhových objezdů v Domoradicích a U sv. Trojice na křižovatky s "chytrou" světelnou signalizací (propojení světel s kamerami monitorujícími dopravní situaci již od Přísečné) by mohlo toto rozšíření "Podkamenu" současnému tristnímu stavu dopravy v Krumlově pomoci.Domnívám se, že ten z našich regionálních politiků, který přijde s hodnověrným slibem na řešení uvedené dopravní situace, bude mít značnou šanci ve volbách uspět. Zdůraznil bych ovšem slovo hodnověrný - jak víme, předvolební sliby se dávají snadno. V řešení dopravy z Domoradic k Porákovu mostu a dále na Chvalšinskou ul. je navíc stěžejní spolupráce s Jihočeským krajem a pro mne bude hodnověrný ten politik, který bude schopen reálnou spolupráci se zástupci Jihočeského kraje garantovat.

Karel Kašák, Český Krumlov, ředitel spol. ARCHA PUB, z.ú, a předseda HC Slavoj

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Mě budou při rozhodování ovlivňovat témata, která mě zajímají. To jsou výstavba nového zimního stadionu a vznik Komunitního a výukového centra Ukrajina. Podle mě je ve městě nutno rozvíjet několik oblastí naráz, což vyžaduje nemalé prostředky. A to jsou podpora sportu obecně, výstavba sportovní a oddychové infrastruktury, jako sportoviště, bazén atd.. Dále podpora bytové rezidentní výstavby, obecná infrastruktura - komunikace, sítě, parkování, podpora vzniku alternativních zdrojů energie pro domy mimo historické jádro. Vyřešení odpadového hospodářství, podpora místní kultury a kulturních spolků, exkluzivita plynoucí pro obyvatele města - např. speciální místa k parkování zdarma, městské kulturní akce zdarma (např. Slavnosti - vstup) atd. Také větší zapojení a přitažení podnikatelů podnikajících v Českém Krumlově k podpoře občanských aktivit s (legislativně možnou) výhodou pro ně ze strany města.

František Mikeš, Český Krumlov, důchodce

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Ve městě bude volební kampaň nepochybně zaměřena na to, zda zachovat stávající stav, nebo něco v Českém Krumlově změnit. A měnit je opravdu co.Rozvojové plány města byly nastaveny převážně na podporu cestovního ruchu. Nedávné události ukázaly, že jednostrannost je na škodu ve všem.Potřebná je tedy změna v přístupu vedení města k jeho dalšímu směřování. Např. právě zpracovávaný územní plán nehledá cestu pro zvyšování počtu obyvatel nalézáním rovnováhy mezi požadavky ochránců všeho možného, a potřebami občanů pro život ve 21. století. Obyvatelstvo sídlišť stárne a druhá a třetí generace v nejednom případě město opouští, protože byty nejsou a postavit si není kde.Developerské projekty, jako ten U Trojice, nebo ten připravovaný v kasárnách, jsou zaměřeny na výstavbu investičních bytů, tedy v cenových relacích vzdálených od toho, co může přinášet výstavba komunálních bytů nebo individuální bytová výstavba.Návrat „ke kořenům“ by si zasloužil Českokrumlovský rozvojový fond, který hospodaří s majetkem města.Obyvatelstvo města stárne. V každé rodině tak může dojít k tomu, že bude pro nějakého svého člena potřebovat intenzivní zdravotní nebo sociální péči. Něco takového jako hospic v Prachaticích by občané jistě ve svém městě také ocenili.Městu zapsanému na listině světového kulturního dědictví UNESCO by také slušela vysoká škola navazující na studijní programy krumlovké Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České.

Daniela Wimmerová, Kaplice, knihovnice  

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Komunální volby bývají více o osobnostech, než o stranách a uskupeních. Přesto nebývá jednoduché sestavit kandidátku s vhodným programem oslovujícím většinu obyvatel. Kaplice v posledních letech rozkvetla do krásy, ale to neznamená, že není co zlepšovat. Především je třeba dokončit rozdělané projekty – sportovní hala, koupaliště, most přes Malši směrem na Blansko. Pomalu se k nám blíží dálnice, bude to již úkol pro nastávající volební období? Starší obyvatelé Blanska se často ptají, proč městská doprava nemůže zajíždět až k nim?Vím, že se do voleb aktivně chystají i mladší Kapličáci. Jsem na jejich program velice zvědavá a věřím, že jim nejde jen o kritiku stávajícího dění, ale o touhu převzít odpovědnost za rozvoj a rozkvět našeho města. Moc jim držím palce!

Jan Vaněček, Český Krumlov, spisovatel  

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Byli mi vždy sympatičtí ti krumlovští zastupitelé, kteří měli vizi, kam má město kráčet a kudy k jeho prosperitě a spokojenosti občanů vede správná cesta. Nyní je namístě probudit se z pesimismu covidové doby a nenechat ležet ladem i zestárlé problémy. Jak dlouho už je třeba u ledu ucpaná hlavní příjezdová silnice do města, což lze řešit obchvatem. Také nedostatek parkovacích míst na sídlištích občanům kazí náladu. Šikovným volebním tématem je hotel Vyšehrad, ostudná ruina. Další dvě ruiny „zdobí“ hlavní příjezd do města, zapsané v seznamu UNESCO. V roce 2004 měl Český Krumlov 14 tisíc obyvatel, letos už jen 12 tisíc. Za každého dostává 18 tisíc korun od státu z rozpočtového určení daní. Lze si spočíst, o kolik peněz přichází úbytkem 2 tisíc obyvatel. S tím souvisí nedostatek bytů. Současná inflace dává najevo, kdo si je bude, resp. nebude moci koupit. Zřízení obecních bytů a jejich pronájem, zejména mladým manželům, je proto na pořadu dne. Na ty nájemní lze upravit některé budovy v bývalých kasárnách. Mohlo by se tím s revitalizací tohoto areálu konečně začít, než se z toho stane starožitnost. Těšme se, že k tomu co nevidět dojde. Do centra města by se hodilo více květin a zeleně. Zkrášlí to ulice a náměstí. Přeji svému rodnému městu spokojené občany, nápadité a aktivní zastupitele.

Zdeněk Duspiva, Český Krumlov, ředitel Českého rozhlasu v Českých Budějovicích

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Péče o všechny místní lidi a jejich život ve městě. Návrat trvale bydlících obyvatel a reálného života do dnes mrtvého centra.Všestranná starost o potřeby obyvatel a o jejich bydlení - po celou dobu mandátu zastupitelů. Postavit péči o místní obyvatele aspoň na úroveň péče o „zákazníky“ z řad turistů.Skutečná transparentnost fungování města, zejména městských firem, v jejich hospodaření i rozhodování o mnohomiliónovém „společném“ majetku.Konec nejasných přesunů financí mezi městem, různými sdruženími a městskými firmami a dalšími subjekty.Konečně a skutečně řešit systém dopravy i parkování - nejen tradičně vždy chvíli před volbami.Dostatečně propagovat a „nabídnout“ město všem jeho obyvatelům a nejen úzkému okruhu různě spřízněných skupin.

Kristýna Nejedlá, podnikatelka, Bohouškovice  

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Má být zvolen ten, kdo myslí na lidi a s chladnou hlavou. Je spousta věcí, které by se daly na Křemežsku udělat, ne vždy je to lehká cesta. Pro mě je důležité, aby vesnice, kde bydlím, vypadala tak, že se v ní lidé budou cítit v bezpečí. Budou mít vyžití sportovní, odpočinkové, ale i naučné, a budou mít podporu lidé, kteří zde žijí a pomáhají chodu našeho života v Křemži. Je třeba rozvíjet všechny cesty k lepšímu životu. Těch cest není málo, a ne vždy je ta cesta lehká. Lidé si musí vyjasnit otázky a odpovědi, které se dají řešit a hlavně v této době držet spolu.

Václav Pecha, lékař a podnikatel Český Krumlov  

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Nevím co zajímá Krumlováky, ale mě zajímá, je-li mezi kandidáty někdo, kdo má vizi, jak dál s Krumlovem. Posledních osm let jsem o ničem zajímavém neslyšel. Lidé nenavštěvují Český Krumlov, aby se procházeli po sídlišti Mír, nebo obdivovali paneláky na Plešivci. Ani hudební festivaly či jiné společenské akce nejsou "Krumlov". Kdo z kandidátů ví, o čem je Krumlov a hlavně o čem by dalších pár let měl být? Ani nevím kolik skutečných Krumlováků toto zajímá…

Jindřich Florián, lékař Nemocnice Český Krumlov  

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Volby ovlivní ten, kdo přijde s tím, jak v Českém Krumlově pro lidi zajistit normální bydlení za přijatelné ceny. Ne sídliště pro bohaté spekulanty. Podle mě jednou z velkých chyb byla privatizace bytového fondu města.

Dagmar Turnhoferová, Český Krumlov, architektka  

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Já jsem celkem spokojená, nic mi v Českém Krumlově vysloveně nechybí. Ale vím, že jiní lidé hodně diskutují o chystané výstavbě obytného bloku ve Vyšným, v areálu bývalých kasáren. Sledují, jestli se tam objeví možnost pro ně přístupného bydlení.Mě spíše zlobí parkování v Krumlově pro místní, skoro všude se musí platit. Nebo večer přijedu do sídliště a nikde není místo k parkování. Od obyvatel centra Krumlova slýchávám, že je pořádně štve, že musí nosit odpadky bůhví kam, kvůli tomu, aby uličky města nehyzdily kontejnery.

Petr Oros, Český Krumlov, ředitel úseku vnějších vztahů na VŠTE v Českých Budějovicích  

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Lidé v Českém Krumlově volají po modernizaci zimního stadionu, plaveckého bazénu, myslím, že by uvítali i výstavbu nyní populárních workoutových zón. Pak je jistě v Českém Krumlově palčivé téma nedostatek bytů pro mladé rodiny. Mnoho občanů by kvitovalo tuto problematiku více podpořit, například nějakým zvýhodněním osob, kteří chtějí stavět svá obydlí v Českém Krumlově. Jednak finančním zvýhodněním (dojednat zvýhodněné hypotéky, příspěvky, odpustit poplatky - parkování, komunální odpad, aj.), nebo nefinanční pomoc, jako pomoc při řešení stavebního řízení, bezplatné konzultace odborníků k výstavbě a podobně.

Hana Bůžková, ředitelka gymnázia Český Krumlov  

Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Podle mého názoru o výsledku voleb rozhodne kvalitní kandidát - osobnost, za kterou je vidět práce a je morálně na výši. Dále téma rozvoje města - bydlení, úpravy města, zeleně, budov, komunikace, kasárna, systém parkování, kulturní a sportovní zázemí, atd. Lidi také zajímá historické centrum města, které není pro bydlení lidí a je to jakýsi skanzen. Nejsou tam obchody pro běžný život, např. potraviny, uzeniny, hodinář, průmyslové zboží, atd.

Zapojte se také do ankety Deníku

Na sídlišti není kde zaparkovat. Chybějí zubaři. Ulice jsou plné děr. A zrovna ve vaší obci stále chybí kanalizace, ačkoliv ji zastupitelé slibují roky. Témata, která vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve vašem bydlišti? Co u vás rozhodne volby? Dejte nám vědět ZDE. Deník tu žije s vámi!

Co u vás rozhodne volby?A co u vás rozhodne volby? Klikněte ZDE.Zdroj: Deník