Problematiku bydlení má zahrnuto ve svém programu všech jedenáct volebních uskupení, které usilují o hlasy voličů.

Jak chtějí zvýšit možnosti bydlení ve městě a jak zajistit, aby v připravované čtvrti Nový Dvůr vzniklo skutečně bydlení dosažitelné pro lidi?

„Příležitosti k bydlení byly v Českém Krumlově dlouho zcela mimo pozornost vedení města,“ míní lídr Hnutí ANO Alexandr Nogrády. „Spíše se prodával a snižoval městský bytový fond. A jedinečnou příležitostí, jak to zvrátit, je výstavba v bývalých kasárnách. Zde by měla být umožněna jak individuální výstavba rodinných domů, tak výstavba bytových domů, které budou, díky získání finančních prostředků z prodeje pozemků v této lokalitě, z části stavěné jako městské byty a z části v družstevním vlastnictví. Nesmí se však opomenout ani infrastruktura a občanská vybavenost.“

Také uskupení Český Krumlov rozumem a srdcem upřednostňuje model družstevní, případně individuální výstavby. „Jsou již vyzkoušené a funkční,“ říká lídr Zdeněk Zajíček. „Na rozdíl od čistě developerských projektů uvedené modely dávají vyšší záruku, že v nových bytech budou skutečně bydlet Krumlovští. Jsme pro družstevní výstavbu zde s účastí města, např. vložením stavebního pozemku nebo práva stavby do projektu, případně individuální nebo spolkové výstavby. Při prodeji stavebních pozemků je možno smluvně ošetřit závazek kupujícího zkolaudovat nový objekt bydlení v určité lhůtě, je možno vyhradit právo zpětné koupě při nesplnění podmínek a podobně.“

Představení studie využití bývalých kasáren Vyšný v Českém Krumlově.
V Krumlově je potíž sehnat bydlení. Pomohou bývalá kasárna?

Nové bydlení však nemusí záviset pouze na lokalitě kasáren. „Kromě realizace připravovaného projektu kasáren chceme podpořit již rozjeté investice do privátních projektů Třešňovka Nové Spolí, Padělky jižní Domoradice nebo výstavbu bytových domů u hřbitova,“ konkretizuje místostarosta Martin Hák, jenž vede kandidátku Jihočechů 2012. „Privátní projekt Vltavín na Trojici se po několika letech příprav již rozběhl. Dále má smysl otevřít dostavbu nebo opravu některý bytových domů na území města, například Nad Nemocnicí nebo 5.května.“ Jasno má i v tom, jak zajistit bydlení pro místní v kasárnách. „Město bude v tomto strategickém projektu kombinovat různé druhy investic i vlastnictví, zásadní bude nastavení podmínek s developery. Ve střednědobém horizontu se doufejme narodí i efektivní podpora ze strany státu, myslím tím chystaný zákon o dostupném bydlení.“

Podobně hovoří také místostarosta Josef Hermann, představitel KDU-ČSL. „Radnice se během uplynulých čtyř let velmi intenzivně věnovala územně plánovací a předprojektové přípravě směřující k nové bytové výstavbě ve městě,“ připomíná. „Dokončený návrh nového územního plánu výrazným způsobem rozšiřuje plochy pro individuální i hromadné bydlení. Je připravena přestavba areálu bývalých kasáren na novou městskou čtvrť pro zhruba 2.500 obyvatel, rovněž je pro novou bytovou výstavbu připravena lokalita ve čtvrti Nové Spolí a několik menších městských bytových projektů. Jsou tak vytvořeny velmi dobré předpoklady pro to, aby v nejbližších letech začaly významněji růst počty nově postavených bytů ve městě.“

Ilustrační foto
Kdo chce vést vaši obec na Českokrumlovsku? Deník přináší kandidátky

K tomu, jak se to má s kasárnami, říká: „Záměr přestavby bývalých kasáren na novou bytovou čtvrť města je ve fázi přípravy, která umožňuje zahájit tzv. předběžné tržní konzultace s potenciálními investory – zájemci o bytovou výstavbu. Ty by se měly stát základním informačním zdrojem, zda je mezi investory o tuto lokalitu zájem a rovněž, o jaký typ výstavby. Aktuálně město připravuje podklady pro tržní konzultace s jednoznačným zaměřením na nájemní a družstevní bydlení. Tento typ výstavby a bydlení je prokazatelně cenově dostupnější v porovnání s klasickým vlastnickým bydlením. Po zjištění zájmu investorů o nájemní a družstevní bydlení bude moci nové zastupitelstvo města rozhodnout, zda se pustí do vlastní výstavby nájemního bydlení a v jakém rozsahu.“