Předchozí
1 z 11
Další

Alexandr Nogrády, 42 let, Hnutí ANO

Alexandr Nogrády, 42 let, Hnutí ANOAlexandr Nogrády, 42 let, Hnutí ANOZdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Příležitosti k bydlení byly v Českém Krumlově dlouho zcela mimo pozornost vedení města. Spíše docházelo k prodejům a snížení městského bytového fondu. Jedinečnou příležitostí ke zvrácení tohoto trendu je plánovaná výstavba v bývalých kasárnách. Zde by měla být umožněna jak individuální výstavba rodinných domů, tak výstavba bytových domů, které budou, díky získání finančních prostředků z prodeje pozemků v této lokalitě, z části stavěné jako městské byty a z části v družstevním vlastnictví. Nesmí se však opomenout ani infrastruktura a občanská vybavenost. To jsou důležité aspekty ke spokojenosti budoucích obyvatel v této lokalitě.

Tomáš Novák, 43 let, Společně pro Krumlov  

Tomáš Novák, 43 let, Společně pro KrumlovTomáš Novák, 43 let, Společně pro KrumlovZdroj: Deník/Zuzana Kyselová

1) V prvé řadě chci zdůraznit, že naším cílem je podpořit trvale bydlící, nikoliv budoucí pronajímatele. Ke zvýšení možnosti bydlení povede několik kroků. Prvním z nich bude schválení nového územního plánu, ale ten sám o sobě nestačí. Město musí samo vytvářet konkrétní a hmatatelné podmínky pro rozvoj bydlení, jako to vidíme v okolních obcích. Důležitý je pak skutečný zájem radnice o obyvatele města. Město, to jsou především jeho obyvatelé, bez nichž by město nebylo městem.

2) Pořizovací cenu bydlení lze snížit využitím nemovitého majetku, který město dnes vlastní, např. výstavbou na vlastních pozemcích nebo vkladem městských pozemků do bytového družstva. Další úspory pak přináší dobře nastavené zadání, od podmínek soutěže na zhotovitele stavby až po kvalitní technický dozor při realizaci. Důležité je, aby záměr od začátku do konce realizovali zkušení odborníci, a ne někdo, kdo se to na nás bude teprve učit. Vyšší příjmy z daní díky zvýšenému počtu trvale bydlících by jim umožnily poskytnout další úlevy, např. za svoz odpadů.

Zdeněk Zajíček, 54 let, Český Krumlov rozumem a srdcem  

Zdeněk Zajíček, 54 let, Český Krumlov rozumem a srdcemZdeněk Zajíček, 54 let, Český Krumlov rozumem a srdcemZdroj: Deník/Zuzana Kyselová

1) Odliv obyvatel z Českého Krumlova je dlouhodobý trend. Hlavní příčinou je v první řadě nedostatek bytů a stavebních pozemků a zanedbání infrastruktury. Zvrátit tento trend lze nabídkou dostupného bydlení především pro mladé rodiny při současném zlepšování infrastruktury města a občanské vybavenosti. Český Krumlov rozumem a srdcem ve svém programu navrhuje konkrétní opatření pro stabilizaci počtu a věkové struktury obyvatel města. Jedním z takových opatření je záměr výstavby nové obytné čtvrti v areálu kasáren ve Vyšném. Zde upřednostňujeme model družstevní případně individuální výstavby, které jsou již vyzkoušené a funkční. Na rozdíl od čistě developerských projektů uvedené modely dávají vyšší záruku, že v nových bytech budou skutečně bydlet Krumlovští. Je jen škoda nečinnosti vedení města v posledních dvou volebních obdobích, kdy byly promeškány nejpříznivější podmínky pro výstavbu, a to nižší ceny materiálů, prací, i nižší úroky z hypoték.

2) Skutečně dosažitelné bydlení pro lidi je naší prioritou. Aby bylo bydlení zejména pro mladé lidi a ještě lépe mladé rodiny dosažitelné, je třeba si nejprve ujasnit priority. Potřeba bydlení je základním materiálním a socioekonomickým předpokladem porodnosti a výchovy dětí a tím udržení zdravé věkové struktury obyvatelstva města. Z našeho pohledu má tato lidská potřeba přednost před ziskem developerů. Právě proto Český Krumlov rozumem a srdcem upřednostňuje léty prověřené a osvědčené modely družstevní výstavby, zde s účastí města např. vložením stavebního pozemku nebo práva stavby do projektu, případně individuální nebo spolkové výstavby. Při prodeji stavebních pozemků je možno smluvně ošetřit závazek kupujícího, zkolaudovat nový objekt bydlení v určité lhůtě, je možno vyhradit právo zpětné koupě při nesplnění podmínek kupujícím, případně udělit kupujícímu právo stavby s dodatečným prodejem pozemku po určité době. Možností řešení je více. Developer sice není neslušné slovo, avšak jeho prvotním zájmem je dosažení maximálního zisku, což je v opozici k dosažitelnosti bydlení.

Zbyněk Toman, 45 let, ODS  

Zbyněk Toman, 45 let, ODSZbyněk Toman, 45 let, ODSZdroj: Deník/Zuzana Kyselová

1) Úbytek obyvatel z posledních let má jediné řešení, a to jsou možnosti nového bydlení pro stávající obyvatele či nové. Jednoznačným nástrojem k tomu je areál bývalých kasáren, kde více než 20 hektarů patří pouze městu Český Krumlov a může tím pádem stoprocentně ovlivnit budoucnost tohoto celistvého území.

2) Část území je určená pro rodinné domy a myslím si, že nebude problém tyto plochy poskytnout místním pro jejich vvýstavbu. I v dnešní složité době, bude zájem o stavbu individuálního bydlení na území města. U bydlení hromadného se dnes jeví jako výhodnější družstevní bydlení, kde město může skrze svoje vlastnictví pozemků a případných záruk nabídnout dostupnou formu výstavby místním. Nezavrhoval bych i v některých jiných případech např. developerskou činnost s budováním nájemního bydlení. Důležité je, abychom pomohli zejména obyvatelům Českého Krumlova dostat se k dostupnému bydlení a zabránili spekulantům či ne Krumlovským k vytvoření víkendových bytů.

Ilustrační foto
Kdo chce vést vaši obec na Českokrumlovsku? Deník přináší kandidátky

Jan Ungerman, 61 let, Občané patrioti  

Jan Ungerman, 61 let, Občané patriotiJan Ungerman, 61 let, Občané patriotiZdroj: Deník/Zuzana Kyselová

1) V první řadě chceme zvýšit dostupnost bydlení pro Krumlováky. Pro nás jsou na prvním místě. Už několik měsíců organizuji petici, která má za cíl podpořit dostupnou družstevní výstavbu za účasti města. Ta by měla navázat na již zrealizované družstevní bydlení Dubina II a dokáže nabídnout byty až o 30% levněji, než když je staví developer. Další cestou je rekonstrukce ubikací pro vojáky v kasárnách. Tyto stavby dnes nevypadají hezky, ale jsou v dobrém technickém stavu. Jejich kompletní rekonstrukcí může vzniknout až 90 moderních bytových jednotek k pronájmu. Které budou výrazně levnější, než kdyby se stavěly na zelené louce.

2) Město musí prioritně myslet na své občany, ne na to, že naláká Pražáky, kteří sem budou jezdit pracovat na home office. To je základ. Pak je to právě družstevní výstavba a vznik nových nájemních bytů, jak jsem popsal výše. Tyto projekty jsou dnes už běžné v Praze, Brně, nebo třeba Dobrušce. Díky zapojení města a městských firem dochází k výraznému zlevnění stavby a tím i nákladů na bydlení.

Martin Střelec, 43 let, NEZÁVISLÍ A ZELENÍ  

Martin Střelec, 43 let, NEZÁVISLÍ A ZELENÍMartin Střelec, 43 let, NEZÁVISLÍ A ZELENÍZdroj: Deník/Zuzana Kyselová

1) Ve městě musí vzniknout nové byty. Především novou výstavbou, ale také přestavbou či rekonstrukcí nevyužívaných budov. Zvýšení možností bydlení samozřejmě znamená bydlení hromadné, tedy hlavně vícepatrové bytovky, nikoli rodinné domy na samostatných pozemcích. Ale také to neznamená byty na přímý prodej, ale spíš byty nájemní, družstevní apod. U těchto bytů je jistější, že budou dostupné cenově a využijí se pro skutečné trvalé bydlení a nic jiného. Pro takové bydlení tedy město musí vytvářet podmínky (např. skrze územní plán) a na vlastních pozemcích jej aktivně rozvíjet.

2) V kasárnách musí město směřovat právě k formám bydlení popsaným v předchozí otázce. Jelikož celá rozloha kasáren městu patří, má Krumlov nejlepší možnou kontrolu nad tím, jaké bydlení tam vznikne. Za naprosto zásadní považujeme, aby dostatečný podíl postavených bytů mělo město ve svém vlastnictví. V bytové politice Krumlova jsou vypracované scénáře, které umožňují zapojení investorů do výstavby a zároveň ponechání alespoň části postavených bytů v majetku města. Touto cestou musí město jít přednostně a nastavením vhodné nájemní politiky využít své byty pro podporu bydlení. I pro výstavbu, která nakonec městu nezůstane, je nutné stanovit pravidla, která zajistí vhodné formy bydlení. Dostupnost bydlení podle nás zahrnuje i nadstandardní energetické parametry bytů tak, aby jejich provoz nebyl pro obyvatele finančně náročný.

Jan Berka, 46 let, Krumlováci  

Jan Berka, 46 let, KrumlováciJan Berka, 46 let, KrumlováciZdroj: Deník/Zuzana Kyselová

Formou družstevního bydlení. Tento typ bytové výstavby nemusí být na úrovni vstupní investice i výsledné celkové ceny nemovitosti pro občany zničující, ale dostupný a je ideálním řešením pro bydlení nových generací Krumlováků. Takové bydlení vidíme jako cestu pro další rozšiřování počtu obyvatel Českého Krumlova. Další variantou je hledání nových pozemků pro individuální výstavbu. V každém případě se musí jednat o participaci města na těchto projektech, aby město jen nedávalo, ale přineslo mu to také určité benefity. Rozhodně jsme proti tomu, aby se z Krumlova stal ráj apartmánů, protože tímto způsobem se rozhodně počet obyvatel města nerozšíří.

Veřejná prezentace návrhu územní studie přestavby areálu bývalých kasáren Vyšný na novou rezidenční čtvrť města.
SLOVO REPORTÉRA: Snad se dobré úmysly podaří

Petr Šandera, 71 let, KSČM Levice  

Petr Šandera, 71 let, KSČM LevicePetr Šandera, 71 let, KSČM LeviceZdroj: Deník/Zuzana Kyselová

1) Možnosti podpory bydlení v našem městě jsou dosti omezeny jeho terénním reliéfem i strukturou zástavby. Pro individuální výstavbu šlo a půjde dosavadními kroky jen o jednotky stavebních parcel. Po dotažení územní připravenosti pak přicházejí v úvahu lokality na okraji Nového Spolí a Vyšný osada, pozemky v soukromém vlastnictví. Za aktuálně nejnadějnější považuji areál bývalých kasáren v kontextu schválené studie Nový Dvůr.

2) Konkrétní postup, volba variant forem zdejší zástavby, budou zcela na nově zvoleném zastupitelstvu. Zda dostojí prohlášením a slibům prakticky všech stran a hnutí z předvolební kampaně o upřednostňování a prosazování forem finančně dostupných pro většinu zájemců především z řad obyvatel města, nebo se přikloní ke snadnější a zřejmě i výnosnější parcelaci území pro developery a investiční skupiny.

Josef Hermann, 54 let, KDU-ČSL  

Josef Hermann, 54 let, KDU-ČSLJosef Hermann, 54 let, KDU-ČSLZdroj: Deník/Zuzana Kyselová

1) Radnice se během uplynulých čtyř let velmi intenzivně věnovala územně plánovací a předprojektové přípravě směřující k nové bytové výstavbě ve městě. Dokončený návrh nového územního plánu výrazným způsobem rozšiřuje plochy pro individuální i hromadné bydlení. Je připravena přestavba areálu bývalých kasáren ve Vyšném na novou městskou čtvrť pro zhruba 2500 obyvatel, rovněž je pro novou bytovou výstavbu připravena lokalita ve čtvrti Nové Spolí a několik menších městských bytových projektů. Jsou tak vytvořeny velmi dobré předpoklady pro to, aby se v nejbližších letech proměnily plány ve skutečnost a aby začaly významněji růst počty nově postavených bytů v našem městě.

2) Záměr přestavby bývalých kasáren na novou bytovou čtvrť města je v takové fázi přípravy, která umožňuje zahájit tzv. předběžné tržní konzultace s potenciálními investory - zájemci o bytovou výstavbu. Ty by se měly stát základním informačním zdrojem, zda je mezi investory o tuto lokalitu zájem a rovněž o jaký typ výstavby. Aktuálně město připravuje podklady pro tržní konzultace s jednoznačným zaměřením na nájemní a družstevní bydlení. Tento typ výstavby a bydlení je prokazatelně cenově dostupnější v porovnání s klasickým vlastnickým bydlení. Po zjištění zájmu investorů o nájemní a družstevní bydlení bude moci nové zastupitelstvo města rozhodnout, zda se pustí do vlastní výstavby nájemního bydlení a v jakém rozsahu.

Martin Hák, 54 let, JIHOČEŠI 2012  

Martin Hák, 54 let, JIHOČEŠI 2012Martin Hák, 54 let, JIHOČEŠI 2012Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová

1) Realizovat připravovaný projekt kasáren Vyšný a podpořit již rozjeté investice do privátních projektů Třešňovka Nové Spolí, Padělky jižní Domoradice nebo výstavbu bytových domů u hřbitova. Privátní projekt Vltavín na Trojici se po několika letech příprav již rozběhl. Dále má smysl otevřít dostavbu nebo opravu některý bytových domů na území města, například Nad Nemocnicí nebo 5. května.

2) Město bude v tomto strategickém projektu kombinovat různé druhy investic i vlastnictví, zásadní bude nastavení podmínek s developery. Ve střednědobém horizontu se, doufejme, narodí i efektivní podpora ze strany státu, myslím tím chystaný zákon o dostupném bydlení.

Vojtěch Němec, 38 let, Žijeme Krumlovem  

Vojtěch Němec, 38 let, Žijeme KrumlovemVojtěch Němec, 38 let, Žijeme KrumlovemZdroj: Deník/Zuzana Kyselová1) Výstavba družstevních bytů s podporou města jako investora.

2) Pozemky nabídnout investorovi za symbolickou cenu s podmínkou výstavby části startovacích městských bytů. Nevěřím, že na tržní cenu bytů v době finanční krize dosáhnou rodiny s dětmi a senioři. Možná participace budoucích zaměstnavatelů viz. dům pro seniory plus byty pro zaměstnance. V cizině naprosto běžná záležitost, která zde fungovala hojně ještě během 90. let 20 století.

Centrální část areálu bývalých kasáren ve Vyšném.
Bývalá kasárna v Krumlově: Spása ohledně bydlení. Má tam vzniknout plno bytů