Výtvarné návrhy studentky Elišky Špakové se možná stanou logem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Sněmovna totiž v loňském roce vypsala veřejnou soutěž o zhotovení svého loga a s touto nabídkou obeslala mimo jiné i umělecké školy v republice. Informace o možnosti zúčastnit se této soutěže doputovala i na studijní obor Propagační výtvarnictví - výstavnictví k jeho vedoucímu Martinu Bustovi. „V rámci výuky písma a počítačové grafiky druhého ročníku jsme vytvořili soubor deseti návrhů loga sněmovny,“ upřesnil Busta a dodal: „Ona se nám totiž možnost zapojit se do soutěže hodila, protože v učebním plánu návrh značky a loga stejně máme.“
Námět na Anežce zpracovalo několik studentů, například Kristýna Svobodová, Michala Nováková, Jitka Kropáčková, Petr Karvánek a další. Výsledné práce se odesílaly do třicátého listopadu loňského roku.
„Snažili jsme při vymýšlení loga najít nějaké grafické prvky, které korespondují se zadáním, posláním, státností, schvalováním zákonů,“ vyjmenoval Busta. V úvahu tak začaly připadat symboly lipového květu, paragrafu, lvích tlap nebo samotné budovy poslanecké sněmovny.
Samotné zadání úkolu bylo prý poměrně volné a podle Busty je na rozhodnutí sněmovny sympatické už to, že oslovila školy v celé republice a takovouto příležitost dostanou i jiné než všeobecně známé pražské umělecké školy.
Konzultační rada kanceláře poslanecké sněmovny pak během uplynulých měsíců vybírala vítězné kandidáty nového loga.
„Obdrželi jsme celkem sto třicet návrhů. Stálá komise pro práci kanceláře poslanecké sněmovny vybrala tři vítězné,“ upřesnil Petr Kolář z parlamentního institutu kanceláře poslanecké sněmovny.
Autoři, mezi kterými je i studentka Anežky Eliška Špaková, jsou v těchto dnech vyzváni k širšímu rozpracování svého grafického námětu. Jeden z nich pak bude vybrán jako definitivní vítěz, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo na zhotovení takzvaného logotypového manuálu.
„Do desátého května musíme poslat vybraný návrh v rozpracované verzi,“ komentuje současné práce Busta. „Vybraný námět Elišky vychází z kombinace nápisu a průčelí budovy sněmovny.“
„Úspěch to je, to ano,“ uvedla včera autorka návrhu Eliška Špaková a s úsměvem dodala: „Na druhou stranu je to velká práce a málo času na ni.“
Termín, ve kterém sněmovna vyhlásí definitivního vítěze, ještě není znám. Další otázkou je, zdali se k podobnému kroku odhodlá i druhá komora našeho parlamentu, Senát.