„Žáci čtvrtých tříd základní školy budou spolu s knihovnicí Helenou Kastenmajerovou číst svým mladším kamarádům básničky, říkadla a také jim pokládat různé hádanky. Jednoduché věci jim tedy budou podávány takovou formou, aby to byly pětileté děti schopny vnímat,“ vysvětlil vedoucí KIC Luděk Štěpánek. „Je to taková něžná akce,“ dodal.