O posledním festivalovém víkendu vystoupil v pátek 17. září v Zámecké jízdárně světoznámý basbarytonista Adam Plachetka. V sobotu 18. zářípak festival zakončila španělská houslistka Leticia Moreno Dvořákovým Houslovým koncertem a-moll, Op. 53. V druhé půli zazněla ikonická Symfonie č. 9, e-moll z Nového světa neboli Novosvětská. Obě díla Antonína Dvořáka byla v podání Severočeské filharmonie Teplice pod taktovkou Petra Vronského. Jubilejní ročník začal již 31. července otevřením Festivalové zóny. Od té doby až do 18. září navštívilo koncerty a další doprovodné akce přes 16 000 lidí.

„V rámci nestandardní doby, ve které se právě nacházíme, považuji festival za velmi úspěšný. Dovolím si neskromně říct, že splnil naše očekávání a 30. ročník jsme oslavili tak, jak se sluší. Koncerty končily ovacemi ve stoje, a to je ta největší odměna nejen pro umělce, ale i pro pořadatele,“ říká prezident festivalu Jaromír Boháč.

Závěrečný koncert byl věnován Antonínu Dvořákovi, který by se letos dožil 180 let. Hlavní hvězdou večera byla španělská houslistka Leticia Moreno, jejíž výkon publikum ocenilo potleskem ve stoje. „Pokud bych měla dojem z koncertu shrnout do jednoho slova, byla by to radost. Jsem šťastná, že jsem mohla spolu s festivalem oslavit Dvořákovo výročí. Byl to fantastický skladatel a jsem přesvědčená, že kdyby s námi sobotní večer absolvoval a viděl nadšené publikum, byl by poctěn,“ říká houslistka Leticia Moreno.

Atmosféru si pochvaloval i basbarytonista Adam Plachetka, který byl na českokrumlovském festivalu již podruhé. „Před vyprodaným hledištěm se zpívá krásně a ovace ve stoje umělce vždycky potěší. Festival letos slaví 30 let, proto bych mu popřál, ať dál vzkvétá, ať se mu daří a ať na něj dál rádi jezdí diváci i umělci.“

Mezinárodní hudební festival je již 30 let neodmyslitelně spjatý s městem Český Krumlov, které akci každoročně podporuje. „V životě města, které má několikasetletou historii, může být 30 let pouze krátkou periodou, na kterou se zapomene," pochvaluje si spolupráci s festivalem starosta města Český Krumlov Dalibor Carda. " Ale věřím, že na 30 let, kdy je město Český Krumlov s festivalem a nádhernou hudbou spojeno, se nikdy nezapomene a že budou tyto roky v paměti všech lidí. Doufám, že bude naše společná cesta pokračovat, protože společných 30 let nám přineslo mnoho skvělých sólistů a orchestrů a neskutečné množství hudebních zážitků.“

Mezinárodní hudební festival spolupracuje se Základní uměleckou školou Jaroslava Ježka už několik let. Každoročně festival škole daruje výtěžek z prodeje festivalových programů. Letos se vybralo 21 360 korun. „Vyučovat v hudbě nevidomé děti je velmi tvrdá práce. Proto oceňujeme, najde-li se silný partner, který nám podá pomocnou ruku. A tím se stal právě českokrumlovský festival. Je nám velkou ctí s ním spolupracovat,“ Miroslav Tengler, ředitel ZUŠ Jaroslava Ježka v Praze.

Lucie Herberová