V letošním roce bylo vstupné a další finanční dary od jednotlivců či firem směřováno na podporu Hořického klubu karate. Tomu byla přizpůsobena i dramaturgie. Hořickým kolegům přišli na pódium amfiteátru představit své umění mimo jiné i karatisté z Českých Budějovic a Boršova nad Vltavou. Součástí programu byla například i ukázka výcviku policejních psů . Program doplnily i tvůrčí dílny a další činnosti. V rámci hudebních vstupů vystoupili například hlasový mág Patrik Kee či Lenka Loo Hrůzová, vítězka soutěže Hlas Česko Slovenska. Závěrečnou hudební tečku dal festivalu Luboš Hrdlička s kapelou Lazareth. Ještě pře touto hudební tečkou obdrželi hořičtí karatisté šeky na částku převyšující třináct tisíc korun.