„Převzal jsem řadu úkolů, kterým bych se rád ve svém funkčním období věnoval. Jedním z témat je i stále diskutovaná situace kolem Otáčivého hlediště v Českém Krumlově, které letos slaví 60 let od uvedení prvního představení,“ přiblížil Antonín Staněk. „Osobně jsem si ho dnes prohlédl a hovořil s památkáři. Mám v plánu se také setkat například s regionálními politiky, s Českým národním výborem ICOMOS, zástupci UNESCO a především s veřejností. O této věci je třeba diskutovat, najít rozvážný postup a nečinit žádná unáhlená rozhodnutí a velká gesta.“

Na sobotním programu byla i prohlídka krumlovského zámku nebo Kvítkova dvora. „Na závěr sobotní pracovní návštěvy Českého Krumlova se ministr Staněk zúčastnil slavnostního zakončení 27. r. Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov,“ doplnila Iva Awwadová z tiskového oddělení MK.