Výstava má název „Od Velké války k republice“ a přiblíží období první světové války, jejíž průběh a konec vedl ke vzniku samostatné Československé republiky a formování národa. Významná část výstavy je věnována legionářům, kteří se zásadním způsobem podíleli na zrodu a obraně nového státu. Zmíněny jsou také události na Českokrumlovsku, které vyhlášení republiky vyvolalo, především pak vznik župy Böhmerwaldgau 17. 11. 1918 a následný zásah československé armády. Budete moci zhlédnout různé druhy prvoválečných uniforem a zbraní a mnoho dalších zajímavostí.

Na vernisáži, která se koná v úterý 17.7. 2018 od 18 hodin, nebudou chybět členové Klubu vojenské historie České Budějovice v dobových uniformách. O hudební doprovod se postará Old Steamboat Jazz Band.