K návštěvě například láká kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově. Tam bude otevřeno od 21 do 23 hodin. Pro velký zájem budou kaple a ambit osvětleny, stejně tak poutní kapličky na křížové cestě. Kaple jinak bývá otevřena vždy o víkendu a ve svátek od 13 od 16 hodin.

Program Noci kostelů je připraven i ve farním kostele sv. Michaela archanděla ve Křemži. Zahájení je ve 20 hodin. Následují 20.15 – 20.45 hodin divadelní představení o sv. Františkovi v podání dětského souboru pod vedením Heleny Čížkové, 20.45 – 21 hodin hudební zastavení I, varhany Blanka Tichavová ml. Od 21 hodin chvilka s hostem Petrem Kronikou, 21.30 – 22 hodin hudební zastavení II, Blanka Tichavová ml. varhany, Michaela Vyoralová housle, Karel Jakubů baryton. Od 22 hodin historické ohlédnutí 130 let kostela sv. Michaela archanděla, prohlídka kostela, představení zvonů a věžních hodin. 23 hodin závěrečná modlitba.

Večer otevřených dveří v Kaplici připravila od 18 hodin Římskokatolická farnost Kaplice v kostelích sv. Petra a Pavla a sv. Floriána.
Program:
18.00-19.00 mše sv. s vysvětlením jednotlivých obřadů
19.00-20.00 promítání krátkých videí se svědectvími lidí o víře a příp. diskuse
20.00-21.00 komentovaná prohlídka
21.00 koncert při svíčkách – ZUŠ Kaplice.
Program se odehrává vždy jen v jednom kostele, ve druhém je možná individuální prohlídka nebo tam můžete v tichu posedět. Můžete se podívat na místa, kam se jindy nedostanete – sakristii, půdu, kůr s varhanami. Přitom se o nich můžete mnohé dozvědět, a slyšet i krátkou ukázku jejich zvuku.

Ve Velešíně Noc kostelů zasáhne oba tamní kostely – kostel sv. Václava i kostel sv. Filipa a Jakuba.
Kostel sv. Filipa a Jakuba: 18- 22 hodin Výstava – Dřevořezby Roman Galek – Galerie
Nově objevené a restaurované obrazy – muzeum – světci vztahující se ke kostelu.
Kostel sv. Václava:
18°° Koncert – Dyškanti (duchovní hudba České renesance)
19°° Přednáška Z. Vaclíka – Symbolika kazatelny
19.30 Preludium na varhany – V. Jantač
20°° Přednáška z historie našich kostelů – R. Lavička NPÚ
21°° Preludium na varhany – V. Jantač
Fara:
18 – 22 hodin Ochutnávka mešních vín
19.30 Přednáška – Liturgický textil v proměnách století – Mgr. J. Vácha
20.30 Přednáška – Textilní dekor na liturgických paramentech – Mgr. J. Vácha
Výstava prací VO ZUŠ Velešín
Kantůrkovec:
18 – 22 hodin
Veřejné prohlížení historických knih a Výstava – Velešínští světci.

Benešov nad Černou: kostel sv. Jakuba staršího
Program Noci kostelů 9. června 2017
19:00 19:05 Hlas zvonu
19:05 19:15 Přivítání
19:15 19:45 Zpěv sestry Remiášovy
19:45 20:15 Setkání s poutníkem Jakubem a poutnicí Petrou
20:15 20:30 Varhanní preludování
20:30 22:00 Aktivity
jak fungují varhany, vůně kadidla - povídání, zapalování svíček, tvoření pro děti
20:30 22:00 Zahradní čajovna
21:00 21:30 Setkání s poutníkem Jakubem a poutnicí Petrou
22:00 22:00 Ukončení Noci kostelů

Výstava keramických totemů dětí místní keramické dílny Máček

Představení je originální režií Václava Knopa, kdy účinkující hrají po celém nádvoří, z oken zámku 
i mezi diváky.
Noc na Karlštejně: legendární příběh znovu ožívá i na jihu

Rychnov nad Malší: kostel sv. Ondřeje
• 20:00 - 21:00 hodin individuální prohlídka

Dolní Dvořiště: kostel sv. Jiljí
• 18:00 - 20:00 hodin individuální prohlídka

Kájov: kostel Nanebevzetí Panny Marie
18:00 19:00 Program pro děti a rodiny v areálu u kostela
19:15 20:30 Odborníkem komentovaná prohlídka areálu
Mgr. Milena Hajná, Ph.D. z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích
20:30 21:30 Možnost osobní modlitby a prohlídky poutního areálu
21:30 22:00 Zakončení Noci kostelů modlitbou Kompletáře a Mariánskými hymny

Blansko: kostel sv. Jiří
• 18:00 - 20:00 hodin Prohlídka kostela, včetně kůru a varhan. Možnost krátké ukázky zvuku varhan.

Omlenice - Omlenička: kostel Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého
18:00 až 18:20 Malý koncert duchovní hudby varhany + cello
18:25 až 19:00 Prohlídka kostela i kůru

Rožmitál na Šumavě: kostel sv. Šimona a Judy
• 18:00 - 20:00 hodin Individuální prohlídka kostela s informačními materiály