Koncertní síň Otakara Jeremiáše v Č. Budějovicích patřila jihočeským pěveckým sborům. Jako každoročně i letos zde sborový festival uzavíral českokrumlovský Městský pěvecký sbor Perchta.
Z širokého repertoáru Perchty vybrala sbormistryně Šárka Kodýmová skladby zcela odlišného obsahu i žánru – od lidové písně přes spirituál až po skladby duchovní. Ve známé koncertní síni si Perchta poprvé vyzkoušela hned dvě nové skladby. Lidovou píseň Staviame my máje v moderní úpravě I. Hrušovského a náročnou polyfonickou duchovní skladbu Duo seraphim. Obecenstvo Perchtu odměnilo za její vystoupení dlouhým potleskem.