KDY: Pondělí od 18 hodin
KDE: Městská knihovna ČK
ZA KOLIK: Zdarma

V rámci jubilejní přednášky Mgr. Martina Neudörfela k založení českokrumlovské knihovny si blíže představíme, kterak se během pouhých tří let podařilo z malého pěveckého kroužku knížecích granátníků a vlastenců vybudovat unikátní organizované společenství nadšenců napříč společenskými vrstvami, které díky zápalu a obětování svých členů nejen přesvědčilo na dva tisíce svých spoluobčanů, aby se veřejně přihlásili k českému jazyku, ale i přímo umožnilo vznik vůbec první veřejné české knihovny v Českém Krumlově, předchůdkyně naší knihovny, a obnovení české školy v našem městě. Akce probíhá v rámci připomenutí 140. výročí vzniku Městské knihovny v Českém Krumlově.