Zhruba třicítka účinkujících hrála v neděli před točnou v zámecké zahradě, a to před točnou točící. Neherci odehráli dvě představení za sebou.

„První vystoupení bylo náročnější, druhé rozšafné, kde účinkující hodně improvizovali a leccos zapomněli, o to více si to užili a chodili se dívat, jak hrají druzí,“ řekl Ladislav Pouzar ze sdružení Proradost, alias inspektor. „Proradost poprvé hrála v noci a poprvé při točení.“ A to za doprovodu živé hudby na place.

Diváci se bavili, stejně tak neherci. .„Skvěle hráli Petra Ziburová s Jirkou Zemanem,“ ocenil Ladislav Pouzar. „Líbilo se mi, že v úvodu byl zastřelen uvaděč dávkou ze samopalu, protože zakazoval lidem, aby natáčeli a fotili. Naopak – my chtěli, aby natáčeli a fotili.“ Na představení se podílelo dohromady kolem padesáti lidí. „Moc všem děkujeme,“ váží si pomoci Ladislav Pouzar.