KDE: nádvoří píseckého hradu

Prácheňské muzeum v Písku nemůže letos kvůli epidemiologické situaci v březnu otevřít, přichystalo však venkovní výstavu s možností individuální prohlídky. Návštěvníci i náhodní kolemjdoucí se mohou těšit na mimořádný přírůstek do sbírek, a to na unikátní nález fosilního pařezu, pravděpodobně z fosilního dubu. Pařez o rozměrech 1,2 x 1 x 0,7 m má vzácně zachovanou strukturou kořenové části. Prohlédnete si ho na nádvoří píseckého hradu kdykoliv, na místě si o vzniku neobyčejného také exponátu vše přečtete.