Nadcházející velikonoční svátky, které připomínají ukřižování i zmrtvýchvstání Ježíše Krista,  jsou pro většinu věřících vyvrcholením liturgického roku. Jak a kde je bude prožívat dvanáctý českobudějovický biskup Jiří Paďour?
„Velikonoce bych jako biskup prožíval v katedrále svatého Mikuláše,“ vysvětluje  Jiří Paďour, který včera oslavil s blízkými a přáteli své 69. narozeniny.

„Poněvadž je ale katedrála v rekonstrukci, tak všechny obřady budou v dominikánském klášteře, který je na druhé straně náměstí. Byl jsem tam už na Květnou neděli a budu tam také i na Zelený čtvrtek, Velký pátek, o vigilii na Bílou sobotu i na Hod Boží velikonoční.“

Před Květnou nedělí se tradičně koná diecézní setkání mládeže. Uplynulý pátek a sobotu se proto do Českých Budějovic sjeli mladí  věřící z celé diecéze a při programu se setkali i se svým  biskupem.
„Setkání mládeže se velice vydařilo,“ pochvaluje si Jiří Paďour.  „Zúčastnilo se ho tři sta mladých lidí. Bylo velmi pěkně připraveno a mládež byla radostná. Měl jsem krásné téma ke katechezi o radosti – Radujte se, a to ne za každou cenu, ale z dobrých věcí. Byl to pěkný zážitek.“

Jiří Paďour zdůrazňuje, že během pátečního a sobotního setkání promluvilo víc lidí a mladí tak měli celou paletu možností různých dialogů, poznání a setkávání mezi sebou.
„Jsem rád, že jsem deset let mohl intenzivně spolupůsobit v pastoraci mládeže v celé republice,“ svěřuje se Jiří Paďour. „Zúčastnil jsem se velkých světových setkání mládeže, byl jsem v Čenstochové, Paříži, Římě, Torontu, Sydney a Kolíně nad Rýnem. Do Madridu jsem si už ze zdravotních důvodů netroufl. S mládeží jsem propojen velmi intenzivně celý svůj kněžský život a organizačně i během posledního desetiletí,“ dodává Jiří Paďour.

Dnes od 9 hodin se v bývalém dominikánském klášteře, v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí setká světící biskup Jiří Paďour a pomocný biskup Pavel Posád s kněžími z celé diecéze.
Na Zelený čtvrtek mohou být dopoledne mše jen v katedrálních chrámech. Při výjimečné mši se obnovují kněžské závazky a světí nové oleje. Kněží děkují za dar kněžství a vyjadřují odhodlání sloužit Kristu a církvi.
Velikonoční rozhovor s biskupem Jiřím Paďourem najdete v Deníku tuto sobotu.    

Program biskupa Jiřího Paďoura

Kostel Obětování Panny Marie, Piaristické náměstí,  České Budějovice
Zelený čtvrtek 5.4. –  9 hodin – Missa chrismatis, 17 hodin mše
Velký pátek 6. 4. – 17 hodin – Velkopáteční obřady
Bílá sobota  7. 4. – 20 hodin – Vigilie
Neděle  8. 4.  – 9.30 hodin- Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
zdroj: www.bcb.cz