„Majitelka psa Jana Lajnerová k nám chodí dobrovolně pomáhat už nějakých sedm let. Jsme za to rádi. Navazujeme na canisterapii například léčbou vzpomínkami. Obyvatelé vzpomínají na svůj domov, na svého psa, co doma mívali,“ uvedla sociální pracovnice Zdeňka Lembergerová. Canisterapie, tedy léčba psem, pomáhá například rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, verbální i neverbální komunikaci nebo sociální cítění.

Darina Vernerová