„Práskače" sdělit nemusí

Nájemník písemně napomenutý pronajímatelkou bytu kvůli rušení domovního klidu s hrozbou okamžité výpovědi při opakování si chtěl u mnichovského soudu vymoci sdělení, kdo konkrétně jaké výhrady proti němu má. Pronajímatelka mu to odepřela říci s tím, že ji stěžovatelé požádali ze strachu před sousedem o diskrétnost. Soud žalobu zamítl s odůvodněním, že nájemní smlouva žalobci na takovou informaci nedává právo, napsala pasovská PNP. Pronajímatelka je podle soudu povinna starat se o své nájemníky a pokud by rušiteli stěžovatele označila, hrozilo by další nebezpečí rušení domovního klidu.

Zase vyjde Mein Kampf

Ilustrační foto. Historický institut v Mnichově (IfZ) chce pravděpodobně začátkem ledna 2016 uvést na trh své komentované vydání Hitlerova Mein Kampfu, napsal deník PNP.
Vysvětluje, že koncem letošního roku doběhnou autorská práva k tomuto spisku, která Bavorsko drželo jako právní nástupce nacistického nakladatelství Franz-Eher. Zástupce ředitele institutu Magnus Brechtken řekl, že komentované vydání má mít až 2000 stran. 780 stránek pochází z 27 kapitol Hitlerova originálu, zbytek představuje až 5000 vědeckých komentářů, registry atd. Projekt pod vedením Christiana Hartmanna je zpracováván už několik let. V roce 2012 oznámila zemská vláda jeho podporu, rok poté nabídku stáhla – podle PNP naprosto překvapivě.
„Tým institutu pracuje na tom, aby fundovaně rozebral historii vzniku a ideologické zdroje Hitlerovy štvavé propagandy, kriticky se vypořádal s jeho tezemi a tak mýtus Mein Kampu kousek po kousku ,odkouzlil´," uvádí vyjádření IfZ.
Popisuje, že v dubnu 2012 se sešli zástupci různých bavorských ministerstev, Židovské kulturní obce, Sinti a Romů, církví, vědy a společenských institucí v Norimberku ke kulatému stolu, aby se poradili o strategii nakládání s knihou po vypršení autorských práv. Účastníci se shodli na potřebě vypracování vědeckého, kritického vydání Mein Kampfu a jeho publikování. Ministerstva financí a vědy prohlásila připravenost projekt podporovat a pověřila IfZ tímto úkolem. Institut má v oblasti Hitlerových edicí už zkušenosti, například z vydání jeho projevů, spisků a nařízení z let 1925-33.
Cílem vydání Mein Kampfu je především zvěcnění debaty o něm, odmystifikovat dílo na to, čím ve skutečnosti už dlouho je – historickým dokumentem a nic víc, uvádí IfZ. Možné to je jen formou vědecké edice. „Nové vydání" má být volně k dispozici, přičemž nelze přehlédnout, že kniha byla a je také centrálním zdrojem historie nacismu. Adekvátně tomu ji editovat vyžaduje krok za krokem objasňovat zdroje Hitlerových východisek, vysledovat politické, vojenské, ideové a sociální kontexty jeho světového názoru a v dodatcích replikovat jejich současný výklad. V centru takového vydání je ovšem střet s Hitlerovými idejemi a tvrzeními s výsledky moderního výzkumu. „Zarámováním" Hitlerova textu do formy úvodu a připojením kvalifikovaného komentáře vzniká „subtext" k Mein Kampu, který vysvětluje vznik Hitlerovy ideologie, to, jak selektivně a odtrženě Hitler zacházel se skutečností a jaké důsledky to mělo.
Komentování takové knihy jako Mein Kampf vyžaduje interdisciplinární spolupráci, pokračuje IfZ. Důvodem pro to není jen četnost témat, kterých se Hitler dotýkal, nebo rostoucí specializace současné vědy. Mnohem důležitější se jeví úvaha, že střet s Hitlerovou ideologií může být úspěšný, jen když zasáhne její samotné jádro. Proto byli k přípravě vydání přizváni i zástupci oborů germanistiky, humánní genetiky, japanologie, judaistiky, dějin umění, pedagogiky a historické ekonomiky.
Institut závěrem připomíná i další cíl projektu: Vědecky nenapadnutelnou edicí jako historickým měřítkem působit proti každému ideologicko-propagandistickému nebo komerčnímu zneužití Mein Kampu.

Nekuřák jde z politiky

Sebastian Frankenberger.Sebastian Frankenberger z Pasova, iniciátor úspěšného bavorského referenda, které prosadilo úplný zákaz kouření v zemi, oznámil, že vystupuje z ÖDP (Ekologická demokratická strana). Na své webové stránce napsal, že rozhodnutí nebylo lehké, protože stále velmi lpí na programu této strany a jejích členech, kteří mají srdce na pravém místě. Cítí se ale být mnoha dalšími mobbován. „Protože už nejsem předsedou strany a v budoucnu tedy toho nemusím pro ni tolik snášet ani za ni nasazovat hlavu, bráním se těmto útokům a raději už nechci být v ÖDP," napsal. Rozvedl dva konkrétní důvody. Jeden ze členů představenstva bavorského výboru této strany ho vyzval, aby vrátil ÖDP peníze, a členové celostátního představenstva ho označili za osobnostně narušeného.
Frankenberger se momentálně koncentruje na své povolání turistického průvodce se zaměřením na Rakousko. Kandiduje do tamní komory na listině hornorakouského hospodářského svazu za odbor turistiky a volného času.