Stavební úpravy leckde odhalily špatný zdravotní stav původních stromů a tak se přistoupilo k jejich masivnímu kácení. Poté došlo k nasazení nových stromků a v některých částech se vysadily dokonce odolnější lipové odrůdy.

Cílem obnovy městské zeleně je omezit původní zatravněné plochy, které vyžadují pravidelnou péči a na zdejším pískovém podloží také denní zálivku.

„V případě náměstí se prošlo jedno místo po druhém a zvolili jsme takové rostliny, aby rozkvetlé záhony propůjčily každému ročnímu období nějakou barvu,“ vysvětlil starosta Luboš Hešík.

Radnice využila zkušeností zahradního architekta Pavla Chlouby z Borovan a zaměstnankyně technických služeb Jana Krejčová si následně vzala záhony za své. Květiny jsou většinou medonosné a zdejší pískové podloží jim vyhovuje.

Díky dotaci začnou v září úpravy hlavního městského parku, které potrvají do června příštího roku. Zde vznikne piknikový trávník k posezení a opraví se téměř 50 let staré chodníčky.