Podle pozdějšího generálního vikáře Balthasara Scherndla, který krátce po dokončení věže v roce 1902 vydal průvodce chrámem, je ve schránce z masivní mědi pamětní list. Podle něj v „kapsli“ mají být „částečky svatého kříže našeho Pána Ježíše Krista, zavoskovaný popel svatých mučedníků vysvěcený Svatým otcem, nazývaný ,jehňátkem Božím´, a relikvie z ostatků osmi svatých, mezi nimiž jsou výslovně uváděni apoštol Pavel, biskup a mučedník sv. Cyprián z Kartága a František z Assisi.

Historička umění Judith Wimmerová z linecké diecéze si je prý „relativně jistá“, že ve schránce relikvie budou – měly stavbu chránit. Mohlo by jít o předměty, které byly „nábožensky uctěny“ třeba už po jediném doteku s ostatky nebo s odkazem svatého. V době baroka byly relikvie produkovány ve velkém počtu, uvádí znalkyně. Stejný názor má také linecký biskup Manfred Scheuer, který obsah schránky převezme. Ke zmíněným částečkám Ježíšova kříže poznamenává středověkou „inflaci“, kterou vyvolaly. „Kdyby se všechny složily, vydaly by pravděpodobně na celý les,“ říká. Relikvie má za zvláštnost: „Mnohé jsou pravé, u jiných si tím není tak jist,“ uvádí linecký deník.

Článek končí sdělením: „Náhle biskup snímá ze zdi své kanceláře zarámovanou fotografii Franze Jägerstättera, na jejímž rubu je umístěn útržek černé látky. ,Ten pochází ze svatebního obleku Franze Jägerstättera – jeho žena mi tuto osobní relikvii věnovala,´ říká.“

Připomeňme si, že Jägerstätter byl rakouský sedlák, který byl v roce 1943 popraven za to, že z důvodů svědomí odmítl sloužit v nacistické armádě. Byl prohlášen za blahoslaveného roku 2007 papežem Benediktem XVI.

Žáci dokumentovali ulici

Dokumentaristka a dokumentovaný.

Čtvrtá třída střední školy Otto Glöckela v Linci dokumentovala osm měsíců snímky, kresbami a rozhovory první kilometr známé Vídeňské ulice, ve které je i jejich škola, napsaly OÖN.

Žáci fotografovali smartphony, i-pady a digitálními kamerami každý dům v tomto úseku. Cíleně vyhledávali malé detaily fasád, výkladů, nápisů a zadních dvorů, řekl Martin Egger, který projekt inicioval. Ke spolupráci s dětmi získal i profesionály jako fotografku Zoe Goldsteinovou. V rozhovorech s podnikateli z ulice chtěla třída zjistit, jak oni sami svou ulici vidí.

Egger dodává, že fotografováním a dokumentováním chtěl vidění školáků zostřit. Současně mladiství, všichni s migračním původem, poznávali okolí školy jako příležitost k integraci – navazovali kontakt s místními, pokračuje list. Také fotovýstavu, která bude otevřena ve středu 15. května v 19 hodin v ateliéru Salzamt, vidí jako aspekt integrace – žákům se tak dostává ocenění jejich práce oficiální institucí, řekl. Výstava potrvá do 29. května.

Na snímku je žákyně Fatma s El Sebaiem Atefem před jeho pizzérií Mafioso. Podnikatel hrával za egytskou fotbalovou reprezentaci.

Desatero pro cizince

Pasovská PNP přinesla informaci deníku Die Welt o tom, že Dolní Rakousy chtějí osobám ze třetího světa zprostředkovávat ve všech takzvaných kurzech hodnot a v integračních projektech normy chování pomocí „kánonu předpisů“ oficiálně označovaného jako „Deset přikázání přistěhování“. Bude k dispozici v patnácti jazycích.

Dolnorakouský rada pro otázky azylu Gottfried Waldhäusl (FPÖ) řekl Weltu, že každý uchazeč o azyl dostane vedle obvyklých správních pokynů také toto „přikázání“. Převzetí musí podepsat. Předpis obsahuje mimo jiné výzvu dodržovat zákony, učit se němčinu, orientovat své chování a výchovu dětí na rakouské hodnoty, ctít v zemi platnou svobodu náboženského projevu, chránit zvířata před zbytečným utrpením, kromě práv uznávat i povinnosti a konflikty řešit bez násilí. Desátým přikázáním má být zavázání ke vděčnosti Rakousku.