Výstava podá přehled o elektromobilech a autech na zemní plyn. Souběžně s autosalonem poběží také PS show, největší rakouský veletrh sportovního motorismu v Rotaxhalle. Budou tu Red Bull RB9 z formule 1, Audi R18 eTron Quattro ze série Le Mans aj  Novinkou programu je Drift Challenge Austria, při které se odvážlivci budou moci svézt jako spolujezdci.

V pátek a v sobotu je výstava otevřena od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 17 h.

Už tolik nechudnou

Počet chudobou ohrožených lidí v Rakousku oproti trendu Evropské unie v letech 2008-13 poklesl, píše deník OÖN. Podle aktuální statistiky je jich 1,572 milionu, tedy 18,8 procenta obyvatelstva. „Proti roku 2008, kdy vypukla finanční krize, je to o 127 000 méně," uvádí list. V průměru EU naopak chudobou ohrožených přibylo o 1,1 procenta na 24,8 procenta. Podle ministra sociálních věcí Rudolfa Hundstorfera je cílem vyvést ze zóny ohrožení do roku 2020 dalších 108 000 osob.

Rozdíl Rakouska oproti dalším zemím unie přisuzuje autorka studie Nadja Lameiová hlavně jednomu z kritérií posuzování, zjišťování „citelné materiální deprivace". Občané odpovídají na otázky, zda pravidelně platí nájem, zda byt dostatečně vytápějí, zda mají auto, mobil atd. Kdo na nejméně čtyři otázky odpoví ne, je pokládán za ohroženého „sociálním vytěsněním". To se v Rakousku týkalo loni 355 000 lidí, o 130 000 méně než v roce 2008. „Jednoznačné vysvětlení tohoto subjektivního pozitivního pohledu na splňování minimálního životního standardu ještě neznáme," říká Lameiová.

Obě další kritéria vycházejí z „tvrdých" správních dat, pokračuje linecký deník. Ohrožen chudobou je ten, kdo má k dispozici méně než 60 procent středního příjmu. Loni  to bylo  1104 eur měsíčně pro osamělého člověka. Pro každého dalšího v domácnosti se připočítávalo 545 eur, pro dítě 331. Loni spadalo do této kategorie 1,2 milionu Rakušanů, o 50 000 méně než v roce 2008.

Třetím kritériem EU je počet „téměř nezaměstnatelných domácností". To se týká těch rodin či jednotlivců, jejichž tzv. potenciál zaměstnatelnosti je vyčerpán jen maximálně z 20 procent. V Rakousku bylo loni takových osob 496 000.  (www.statistik.at)

Kde se nejlépe jí

„Nejlepšími restauranty v Horních Rakousích jsou Mühltalhof v Ansfeldenu a Tanglberg ve  Vorchdorfu," zaznamenaly OÖN. Vyplývá to z nového ročního hodnocení pro udělování „čepic" gurmánským průvodcem Gault-Millau. Helmut Rachinger z Mühltalhofu získal 17 bodů a „vyvařil se" ze dvou čepic na třetí. Ty náležejí také Raineru Stranzingerovi z Ansfeldenu. Čtyři čepice nezískal žádný lokál v zemi, píší OÖN.

Pokračují, že na „solidních 15 a 16 bodů" (dvě čepice) vaří například Essig's a Verdi  v Linci či Waldschänke v Grieskirchenu. Novými ve dvoučepicovém společenství jsou Markus Höller (Höllerwirt) v Altmünsteru a Max Aichinger (Delmor) v St. Wolfgangu, který „skočil" rovnou po dvou čepicích.

Smutní jsou naopak například v Orther Stub'n ve Gmundenu, kde přišli o poslední čepici, či v Aqariu vedle lázní Geinberg, kde jim ze dvou zůstala jedna.

Žaluje stát za šikanu

16letý bývalý žák spolkového gymnázia Gallus v Bregenzu zažaloval stát o 21 000 eur odškodnění za duševní útrapy z mobbingu spolužáků, jemuž měl být vystaven od třetí třídy. Jeho rodiče to prý opakovaně oznamovali vedení školy, ale to aféru nechalo „vyšumět" a nic nepodniklo. Podobně si stěžovali i další rodiče. „Mobbingu byli vystaveni dokonce i učitelé," řekl otec žalobce u soudu ve Feldkirchu.

V úvodu jednání soudce předeslal, že nebude projednávat mobbing obecně – ten je dlouhodobým komplexním jevem s mnoha detailními situacemi vyžadujícími obsáhlé dokazování. V tomto procesu se soud hodlá zabývat jen požadovaným odškodněním. Zatím se strany dohadují o možném narovnání.

Dovolená pro nezaměstnané?

Zelení chtějí uzákonit nárok na dovolenou pro nezaměstnané. Po 90 dnech pobírání podpory by měli mít pět volných dnů, po které by si nemuseli aktivně hledat zaměstnání či být k dispozici úřadu práce, píší OÖN. Za rok by tedy šlo o 20 takových dnů „prázdnin" od povinností.  Zelení v té souvislosti poukazují na to, že pracující mají nárok dokonce na nejméně pět týdnů dovolené.

Generální sekretář lidové strany Gernot Blümel označil návrh za výsměch všem, „kteří se každodenní prací a svými výkony starají o udržení našeho sociálního systému". Generální sekretář FPÖ Herbert Kickl uvedl, že Zelení chtějí zejména umožnit o takovýchto „dovolených" i pobyty v zahraničí a dovodil, že „cílovou skupinou návrhu jsou očividně především zahraniční pracovní síly a jejich průběžné potřeby návštěv mateřských zemí".

Na Březníku zavřeno…Místo setkání dosloužilo?

Jedno z míst setkávání kultur mezi Bavorskem a Českem, v bývalé myslivně na Březníku v Národním parku Šumava, je uzavřeno – po téměř 25 letech od stržení železné opony je to smutný moment pro společný rozvoj kultur a lidí v příhraničí, napsal deník PNP. Smutný moment je to i pro Gunthera Frutha.

Ten připomíná, že středisko setkávání bylo otevřeno loni na Mikuláše a „mohlo být něčím zcela mimořádným pro kulturní spolužití a pro společný přirozený prostor mezi Českem a Bavorskem". Když sem nedávno doputoval, našel ke svému překvapení restauraci uzavřenu.  „Jako ochránce přírody si neumí věc vysvětlit," píše PNP a cituje Frutha: „Neumím si představit žádný ochranářský argument, který by uzavření takového místa setkávání ospravedlnil. Proto se cítím povinován jménem mnoha kulturních tvůrců našeho bavorsko-českého pohoří volat o pomoc…"

Podle PNP doufá, že jednáním politiků a ochranářů přírody bude moci být toto středisko uchováno.

Oblíbené školy rakouské

Rakousko je oblíbené mezi německými abiturienty, píší OÖN. Na zdejší vysoké školy je zapsáno kolem 29 000 studentů ze SRN. Jejich počet se během deseti let zečtyřnásobil. Představují dnes 9,7 procenta všech posluchačů. Na druhém místě z cizinců jsou studenti z Itálie zejména proto, že žáci z jižního Tyrolska jsou školským právem postaveni na roveň domácích. Třetí jsou Turci. Celkově je mezi 350 000 studenty v Rakousku 26 procent zahraničních.

Řidiči chtějí přidat

V Bavorsku začalo kolektivní vyjednávání logistické branže. Odborový svaz Verdi požaduje pro více než 120 000 zaměstnanců nákladové přepravy zvýšení platů o 5,5 procenta, minimálně o 120 eur měsíčně. Učni mají dostat přidáno přinejmenším 50 eur.  „S rychlou dohodou se nepočítá," uvádí PNP. „Odbory ohlásily, že se nezaleknou ani stávky, pokud by druhé kolo vyjednávání nebylo úspěšné."

Evropský region volil

Evropský region Dunaj – Vltava má nového prezidenta, předsedu dolnobavorského sněmu měst Olafa Heinricha. Jako prioritní vidí otázku přeshraniční infrastruktury v tomto svazku spojujícím Dolní Bavorsko, Altötting, Horní Falc, jižní a západní Čechy, Vysočinu, Horní Rakousy a dvě části Dolních Rakous, píše PNP.

Jako příklad Heinrich, který je také starostou Freyungu, uvádí silniční spojení B 12, na bavorské straně už podle něho velmi dobře vybudované. Potřebná je ale sanace pokračování ve směru na Prachatice vzhledem k rostoucímu objemu dopravy. V programu dále akcentuje pokračování vědecké spolupráce v euroregionu.