Více světla, klid, konec zdlouhavých přesunů po městě, dostatek místa pro ukládání nástrojů. Takových zlepšení se dočkali studenti a učitelé českobudějovické konzervatoře. Škola totiž vybudovala novou přístavbu nad pavilonem F . Nachází se zde víceúčelová místnost, šatny, sklad i učebna individuální výuky.

Konzervatoř se dlouhá léta potýkala s nedostatkem prostoru. „Původně jsme měli celý areál bývalé politické školy, ale když se tam nastěhovala ještě Teologická fakulta, zjistili jsme, že to dohromady nejde a oddělili jsme se.  Vybudovali jsme si učebny v naší části areálu, jenže nám stále chyběla nějaká větší víceúčelová místnost,“ popsal ředitel Petr Ries.

Škola si tak musela další prostory pronajímat a studenti se kvůli výuce přesouvali po celém městě. Například kvůli pohybové výchově chodili do Základní umělecké školy B. Jeremiáše u Palackého náměstí. „Měl jsem vždycky strach, že je na křižovatce něco přejede,“ dodal Ries.

Jihočeský kraj, který konzervatoř zřizuje, tedy nakonec schválil stavbu nových učeben. Uvažovalo se, že by mohly vzniknout na volném prostranství poblíž školy, ale kvůli problémům s pozemky nakonec vedení rozhodlo, že ke stávající budově přistaví další patro. Nad velkým sálem jej nedoporučili statici, a proto vyrostlo nad pavilonem F, kde jsou především kanceláře.

Práce začaly v srpnu loňského roku, přístavba byla zkolaudována letos v únoru. „Je tam jedna velká víceúčelová místnost pro pohybovou výchovu, sborový zpěv či komorní hru, dámské a pánské sociální zařízení, sprchy, sklad nástrojů i učebna individuální výuky především pro studenty hry na příčnou flétnu,“ vyjmenoval Ries. V novém patře nechybí ani šatny, protože na hodiny pohybové výchovy se studenti potřebují převlékat.

Celá akce byla financována z Fondu rozvoje škol. Již při plánování stavby se navíc počítalo s tím, že v místnostech budou trénovat hudebníci. Učebny jsou tedy speciálně odizolované. Škola také nakoupila nový nábytek. „Ještě chceme pořídit přenosné baletní tyče a dvanáctimetrový baletní koberec,“ doplnil Ries.

Přístavba udělala velkou radost vyučujícím. „Je to pro nás ohromný přínos. Předtím jsme pracovali v místnosti, která byla rušená ze všech stran, ale tady máme klid, můžeme se lépe soustředit a věnovat se studentům,“ komentovala Monika Devátá, která vyučuje hru na zobcovou flétnu.

Také se jí líbí, že nová učebna je prostornější a světlejší.  Podobně hovoří i její žákyně Petra Brynychová. „Moc mi to tu vyhovuje, je to najednou úplně o něčem jiném – víc světla i klidu,“ řekla.

Českobudějovická konzervatoř sídlí v Kanovnické ulici vedle Mlýnské stoky. V současné době ji navštěvuje 159 studentů. Škola nabízí dva studijní obory – hudbu a zpěv. Největší zájem je o dřevěné dechové nástroje, to znamená flétnu a klarinet. Škola ale chystá i novinky. „V rámci hry na varhany chceme zavést chrámovou hudbu, což by měla být taková příprava pro vedoucí kúru,“ připomněl Ries.