Zhruba 1,8 miliardy korun se chystá investovat Jihočeský kraj do staveb nových úseků, obchvatů či modernizace komunikací II. a III. tříd, které spravuje. Práce chce zahájit v následujících letech s výrazným přispěním peněz z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Podle prvního náměstka hejtmanky Josefa Knota se jedná pouze o část finančních prostředků, které kraj v budoucnu do silniční sítě vynaloží. V pátek 16. listopadu schválili tento záměr krajští zastupitelé.

„Bylo schváleno, že podáme dalších osm žádostí do 70. výzvy IROPu. Z celkové částky 1,834 miliardy korun, kterou se chystáme proinvestovat, pochází 1,480 miliardy z IROPu, 0,261 miliardy ze státního rozpočtu a zbytek, tedy 93 milionů, uhradí kraj,“ upřesnil Josef Knot s tím, že se jedná o vybudování pěti nových úseků či obchvatů, jedné kruhové křižovatky a modernizaci povrchů 44,6 kilometru silnic ve všech okresech regionu.

Z plánovaných akcí Josef Knot zmínil například 1. etapu výstavby Jižní tangenty - jako součást obchvatu Českých Budějovic, napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická ulice, přivaděč k dálnici D3 ze zanádražní komunikace v Českých Budějovicích či obchvaty Vlachova Březí a Strážkovic.

„V případě Jižní tangenty se jedná o stavbu spojující silnici z krajského města na Český Krumlov s dálnicí D3 v délce 2,7 kilometru za 770 milionů korun s předpokládaným datem realizace 2020 až 2021. V Táboře jde o propojení místní komunikace procházející ve směru jih – sever prolukou mezi východním územím města a západním okrajem městské části Měšice v úseku mezi ulicemi Chýnovská a Vožická za 180 milionů s předpokládaným datem realizace v letech 2019 až 2020. A dálniční přivaděč ze zanádražní komunikace v Českých Budějovicích o délce 395 metrů bude navazovat na kruhovou křižovatku v Novohradské ulici nad nákupním centrem Penny v Nových Hodějovicích. Na projektu za 50,5 milionu spolupracujeme s městem s předpokládanou realizací v roce 2020,“ nastínil první náměstek hejtmanky.

Východní obchvat Vlachova Březí dlouhý 1,1 kilometru za 173,4 milionu korun má vyrůst v letech 2021 až 2022 a severovýchodní přeložka u Strážkovic o délce 2,1 kilometru za 149 milionů v letech 2020 až 2021. „U Strážkovic je ale investorem pouze kraj,“ řekl Knot a dodal, že s výše uvedenou modernizací 44,6 kilometru dlouhé sítě komunikací II. a III. tříd se počítá v roce 2020.