Tam v bitvě, která průběh fronty nikterak  neovlivnila, zemřelo od 21. ledna do 19. prosince 1916 více než 300 000 vojáků… „Výstavu" otevřenou do konce listopadu budou doprovázet informační tabule. Kritikové projektu připomínají, že jde o místo v minulosti exponované častými stavebními omezeními včetně stavby stanice příměstské dráhy s archeologickými vykopávkami na ploše velké jako fotbalové hřiště apod.

Pozoruhodné je, že Schmidt s kolegou v areálu nekopali do hloubky, ale nejprve „vršili" dovezených 25 kubíků materiálu a teprve do něj pak hloubili. Krátery budou volně přístupné a Schmidt si dokonce přeje, aby si v nich hrály děti.

Vyhozených potravin neubývá

Celkové množství vyprodukovaného domovního odpadu v Horních Rakousích stále ještě stoupá, ale tzv. zbytkového (popelnicového) odpadu díky třídění surovin nepřibývá. V letech 1998-2013 zůstává konstantně na 118 kilogramech na obyvatele, napsal deník OÖN. Za „velkou kapku hořkosti" do bilance označuje zemský rada pro životní prostředí Rudi Anschober podíl kuchyňského a zahradního odpadu – loni jej bylo v popelnicích 20,5 procenta. Tři procenta byla ještě originálně zabalena.

„Počtvrté od roku 1990 byl zbytkový odpad podrobně analyzován. Vytříděno k tomu bylo 20 tun. Po masivním poklesu vyhozených potravin mezi roky 1990 a 1997 se opět zvýšil podíl organických materiálů v odpadu a stouplo také množství hygienických potřeb a plenek. To je důsledek zvyšující se očekávané délky života a potřeba péče o seniory," uvádí list. Čelit tomu by mělo rozšíření kontejnerů na bioodpad. Potravin vyhodí průměrná domácnost ročně za 300 eur. I proti tomu chce zemská vláda vést kampaň.

Líní na krok

„Nemá smysl být starý, pokud člověk není fit," citují OÖN sportovního lékaře Jürgena Weinecka. Ten upozorňuje na to, že podle Světové zdravotnické organizace WHO by se měl dospělý pohybovat minimálně 150 minut týdně. Sportováním lze čelit mnoha onemocněním, negativní vedlejší účinky žádné nemá. V praxi se ale společnost hýbe čím dál méně. V Německu se podle Weinecka nepohybuje 52 procent lidí vůbec, respektive neudělají víc než 500 kroků denně. Mělo by jich být ale minimálně 7000. Přitom není žádný tělesný orgán, který by nebyl pohybem ovlivňován – také depresivní náladě prý lze doslova utéct. „Kromě jiného není jediná osteoporóza,  kterou by si člověk nezavinil sám," říká lékař.

V Rakousku jsou náklady léčení nemocí z nedostatku pohybu odhadovány ročně na 3,1 miliardy eur, uzavírají OÖN.

Facka je zdravá?

"Pár ,zdravých´ facek a vytahání za uši se v Rakousku pořád uplatní, ale správným to shledává stále méně rodičů," píší OÖN. Zatím co v průzkumu v roce 2009 byly proti násilí jako výchovnému prostředku teprve dvě třetiny Hornorakušanů, dnes je to už 80 procent. Autoritářská výchova ztrácí na akceptanci. „Pro 56 procent dnešních 18-29letých patřila facka ještě ke každodenní výchově, klečení pro 14 procent," říká Peter Bruckmüller z agentury "Spectra", která průzkum prováděla. Linecký list dodává, že dnes jsou takové trestní metody tabu. Povědomí, že po čtvrtstoletí trvajícím zákazu násilí ve výchově je i lehká facka protiprávní, stouplo o 11 procent, pořád ale tři z deseti ji považují za stále ještě dovolenou. Čtyři z pěti nevidí nic špatného na tom, že dítě dostane za trest vynadáno.

Finanční „závlaha"

Evropská komise oficiálně schválila balíček opatření pro rakouské zemědělce poškozené loňským suchem, napsal deník Volksblatt. Připomíná, že loni v listopadu ještě stará rakouská vláda schválila pomoc 50 milionů eur z fondu katastrof a jednotlivé spolkové země ji zdvojnásobily. Příspěvek má být vyplacen co nejdříve.

Mámy nad táty

Do dárků ke Dnu matek investují Rakušané průměrně 30 eur, zatím co ke Dnu otců jen dvacku, ukázala anketa  Marketagent.com.  Daleko nejoblíbenějším dárkem maminkám jsou i letos květiny (68,5 procenta), následují sladkosti a bonboniéry (31), dorty a zákusky (21,4), kosmetika a parfémy (21,4) a poukázky (19,6). Patnáct procent obdarovává své blízké vlastnoručně zhotovenými  věcmi. V řadě míst obvyklé vyrábění dárků ve školách a školkách schvaluje 92 procent dotazovaných.

Svátek je slaven hlavně z tradice (47,2 procenta), až na druhém místě je ocenění vlastní matky (44,4). U osob do 30 let je to ale 59,6 procenta. 61 procent Rakušanů oslaví Den matek v rodině. Každý třetí se ujme přípravy snídaně nebo oběda. Každý čtvrtý by prý ale tuto tradici nejraději zrušil…

Vytí při svátku za 100 eur

30minutové vytí malého psa, křížence pinče a terriéra „Pica", při oslavách památky padlých v mnichovských Hofgarten – taky při státní hymně – stálo 32letého majitele, funkcionáře odborového svazu Verdi, pokutu 100 eur, protože rušilo hosty shromáždění  (Deník informoval). Páníček sankci od města odmítl zaplatit a šel k soudu. Jak jsme uvedli, tvrdil, že vzal svého politicky aktivního psa na shromáždění, při němž "konzervativní politikové a bundeswehr" vzpomínali „vojenskými poctami" obětí války. Nesouhlasil s tím, že nesmějí být rušeny vojenské akce, jimiž je rekrutován „lidský materiál" pro další války, a protestoval proti náboru armády na školách a účasti bundeswehru na akcích v zahraničí. Je prý třeba mluvit o militarizaci země a Picův hlasitý protest proti „plechové hudbě" v této souvislosti neshledával nepatřičným.

Podle úředního soudce se majitel Pica dopustil záměrného rušení klidu – přišel rušit. Důkaz, že šlo o záměrnou provokaci, soudce spatřoval i v tom, že páníček zpíval hymnu se špatnými slovy. Porušením pořádku bylo, že proti Picovi nezasáhl.

Manželky ať umí německy!

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann chce manželům nebo manželkám v Německu žijících cizinců odepřít vstup do země, pokud nemluví německy. Napsala to PNP. Herrmann nesouhlasí se stanoviskem generálního státního zástupce při Evropském soudním dvoře Paolo Mengozziho, podle něhož je tento bod v německém zákoně o pobytu cizinců z roku 2007 protiprávní. „Jak by se, prosím vás, mohla dařit rychlá integrace, pokud by nesměly být požadovány před přicestováním ani nejjednodušší znalosti jazyka?" ptá se ministr. Podle něho paragraf míří především na cizince, kteří se ve své vlasti oženili a čerstvou novomanželku chtějí dostat do Německa.

Zelení Herrmannovi oponují, že přistěhované manželky představují nejpočetnější skupinu v jazykových kurzech. Tyto ženy jsou většinou „motorem" sociálních kontaktů a integrace rodiny. Ministr zase upozorňuje, že běženci, kteří se už před přicestováním do země naučili natolik německy, že se v této řeči mohou alespoň nejjednodušším způsobem dorozumět v situacích všedního dne, se rychleji integrují. „Když se osobě nepodaří získat nejjednodušší znalosti jazyka cílové země ještě před výjezdem do ní, je to pak pro ni později jen těžko možné.

Konflikt se odvinul od žaloby turecké občanky u berlínského správního soudu na stát za to, že jí nepovolil kvůli chybějícím znalostem němčiny žít s manželem v Ulmu. Soud to předložil Evropskému soudnímu dvoru, který má rozhodnout během několika měsíců.

Hon na motorkáře

Dolnobavorská policie se do konce května zaměří na motorkáře. Odvolává se na dopravně bezpečnostní program 2020 s cílem snížit počet mrtvých při dopravních nehodách o 30 procent a snížit počet všech nehod.  Projekt má intenzifikovat i opatření k ochraně obzvlášť ohrožených účastníků dopravy jako chodců, dětí a cyklistů mimo jiné zvýšenou vzájemnou ohleduplností. Cílené kontroly budou předem oznámeny na www.sichermobil.bayern.de, píše PNP. Zaměřeny budou na dodržování pravidel silničního provozu, zejména na rychlost, předjíždění, ale také na splnění technických předpisů.

Připomíná, že loni přišlo na dolnobavorských silnicích o život 29 motorkářů. Každá čtvrtá oběť jela na dvou kolech.

Sběratel zemřel

Sběratel umění Cornelius Gurlitt zemřel v úterý po dlouhé těžké nemoci ve svém mnichovském bytě ve věku 81 let v přítomnosti svého lékaře. V únoru 2012 byla u něho doma nalezena a zabavena sbírka umění nesmírné ceny včetně děl Picassa, Chagalla, Matisse, Beckmanna a Noldeho, píše PNP. Šlo o nejpozoruhodnější uměleckou senzaci minulého desetiletí. Až do té doby vedl Gurlitt naprosto nenápadný život ve Schwabingu a v Salcburku. „V životě jsem neměl nic víc raději než mé obrazy," řekl pro Spiegel.

Až letos začátkem dubna Gurlitt smluvně ujistil spolkovou vládu a zemi Bavorsko, že milionovou sbírku po vrácení ze zabavení nechá přezkoumat expertní komisi a u předmětů, u nichž bude podezření, že byly nacisty uloupeny Židům, bude usilovat o férové smluvní řešení s jejich majiteli. Státní zastupitelství v Augsburgu mu poté sbírku uvolnilo.

Ministr kultury Ludwig Spaenle vyslovil nad úmrtím Gurlitta lítost a přesvědčení, že i jeho dědicové dodrží dohodu se státem. Podle "Süddeutsche Zeitung" a televize NDR odkázal Gurlitt celou sbírku uměleckému institutu v zahraničí. Podle čtvrtečních pasovských novin má 1300 obrazů připadnout muzeu umění v Bernu – a s nimi i povinnost vyrovnat se s případnými nároky původních židovských vlastníků.  „Že sbírka nemá zůstat v Německu, není pro experty na umění odcizené nacisty překvapivé," píše PNP. „Gurlitt vyjadřoval od zabavení obrazů státním zastupitelstvím v roce 2012 až do smrti pohoršení nad tím, jak prý s ním v Německu zacházejí."

Do Bernu prý informace o obdarování přišla jako blesk z čistého nebe, nikdy s Gurlittem nejednali. Nyní má muzeum půl roku čas na oficiální přijetí dědictví.

Jako součást nacisty v roce 1937 zabavených děl bylo zatím identifikováno téměř 400 obrazů zajištěných ve Schwabingu. Do dohody Gurlita se spolkovou vládou o posouzení původu nezávislou komisí expertů není zahrnuto 200 obrazů z jeho domu v Salcburku. Podle znalců je to nejcennější část sbírky.

Tvrději na stalkery

Německá vláda chce zpřísnit tresty za nebezpečné pronásledování, tzv. stalking, jak iniciovalo Bavorsko ve Spolkové radě. „Lidé, kteří druhé sledují a terorizují, mají být trestáni výrazně dřív než dosud," popisují PNP.

Tyto činy jsou trestné od roku 2007, ale jen pokud oběť musí změnit život, aby unikla trvalému pronásledování například přestěhováním nebo změnou pracoviště. Pokud poškozené nezmění bydliště či způsob života, justiční orgány nacházejí jen velmi těžko důkazy, že život obětí byl závažně ovlivněn. „Důsledkem bylo zvýšení počtu stíhání a méně rozsudků," pokračuje list. „Celostátně bylo v roce 2012 vyšetřováno přes 20 000 podezřelých, ale odsouzeno jich bylo jen 313."

Podle bavorského návrhu by mohl být stalker potrestán už tehdy, je-li jeho jednání způsobilé život druhého ovlivnit. Tvrdší tresty pro ně už Unie a SPD dohodly v koaliční smlouvě.  Problémy jsou prý ale „v detailech"…