„Našim cílem bylo vytvoření nových, maximálně účelných a efektivních prostor pro pacienty a personál nemocnice," řekl ředitel českokrumlovské nemocnice MUDr. Jindřich Florián. "Nové pavilony kladou důraz na jednoduchou orientaci, prostory jsou navrženy v optimální velikosti a jsou navázány na další pracoviště a provozy“.


Do českokrumlovské porodnice rády jezdí rodit maminky nejen z Krumlovska, ale z celé republiky, skvělou pověst má hlavně zdejší personál a příjemná atmosféra, která v porodnici panuje. Nová porodnice bude svým charakterem připomínat soukromí porodů doma, ale s veškerou podporou moderní medicíny: „Dalo by se říci, že v nové porodnici bude každý pokoj splňovat nejvyšší standard. Budeme se snažit zajistit, aby nastávající rodičky a jejich partneři měli k dispozici svůj vlastní pokoj,“ dodal ředitel.

V přízemí pavilonu, kam by se první pacienti a personál měli stěhovat ke konci roku, bude gynekologická ambulance, IT oddělení a zázemí (šatny, archivy, sklady…), do druhého podlaží se přestěhuje onkologické a urologické oddělení a také ředitelství nemocnice. Ve třetím nadzemním podlaží bude dětské oddělení včetně ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Nejvyšší patro, kde bude gynekologie a porodnice, je bezbariérově propojeno spojovací chodbou na centrální operační sály v budově chirurgie.

Spádová oblast okresu Český Krumlov je asi 60 tisíc obyvatel. V sezóně se toto číslo zvyšuje o dalších sto tisíc návštěvníků a podíl ošetřených cizinců a turistů z celkového počtu pacientů nemocnice cca je přibližně osm procent.

Nové pavilony v datech:Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Celkové náklady: 180 milionů včetně DPH (z toho 100 mil. od JK, 70 mil. úvěr, 10 vlastní prostředky)
Zastavěný prostor 23.357,0 m3
Vytěženo: 7.500 t  zeminy vč. skalního podloží
Použito: 2.900 m3 železobetonu, 260 km kabelů