Svému oblíbenému lékaři z odborných ambulancí nebo i z lůžkové části Nemocnice Písek mohli dát lidé hlas v anketě Lékař roku až do 25. března  na webových stránkách www.lekarroku.cz pořádanou občanským sdružením Unie pacientů ČR.

Oceněný porodník připisuje tento úspěch celému týmu lékařů a sester svého oddělení a dobře fungující Nemocnici Písek. "Cena je obrazem současného trendu, kdy pacient a klient má možnost komunikovat s lékařem, spolupracovat a spolurozhodovat o diagnostických a léčebných postupech. Výsledkem je získání tolik potřebné důvěry ve zdravotníky a samozřejmě spokojenost," řekl primář Michal Turek.

Oddělení gynekologie i písecká nemocnice se díky takovým postupům umísťují na předních místech i v dalších srovnáních v rámci zdravotnických zařízení České republiky.

Primář gynekologicko - porodnického oddělení Nemocnice Písek MUDr. Michal Turek

Primář MUDr. Turek vystudoval v roce 1999 Lékařskou fakultu UK v Plzni a poté nastoupil jako lékař na gynekologicko-porodnické oddělení v Písku. V roce 2002 získal atestaci I. stupně, v roce 2006 specializační způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2007 se stal zástupcem primáře gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Písek a od 1. března 2011 je primářem tohoto oddělení. V roce 2012 získal atestaci v oboru Urogynekologie.

Gynekologické oddělení v písecké nemocnici je jedním z mála akreditovaných pracovišť v České republice pro řešení ženské inkontinence a zatím jediným svého druhu v jižních Čechách.