Celá stavba má vyjít na miliardu. Město České Budějovice chce přidat pětadvacet milionů korun. Řeč je o severní spojce, která by měla začínat u dnešní kruhové křižovatky mezi Českým Vrbným a sídlištěm Vltava. Silnice povede směrem ke Kněžským Dvorům a naváže prakticky na Okružní ulici (jak již Deník informoval).

Teď se pro severní spojku začíná připravovat změna územního plánu, jak potvrdila náměstkyně primátora Ivana Popelová.  „Severní spojka už je zanesena v Zásadách územního rozvoje kraje,“ říká Popelová a dodává, že město nyní musí svůj územní plán uvést do souladu s dokumentem, který přijalo krajské zastupitelstvo.

Zároveň se podle náměstkyně Popelové jedná s vlastníky pozemků v trase silnice ohledně případných majetkových požadavků. „To je nad rámec územního plánu,“ vysvětluje ale náměstkyně primátora. Město také oslovilo firmy z průmyslového areálu v Nemanické ulici, aby se vyjádřily k věci z hlediska budoucí dopravní obslužnosti území.

Rada města už také jednala o možné spoluúčasti Českých Budějovic na celé investici. Celkem by stavba měla vyjít asi na miliardu korun. Cyklostezky, chodníky, veřejné osvětlení by ale měly být investicí města. „Rada města odsouhlasila 25 milionů korun,“ uvedla Popelová, ale dodala, že částku ještě bude schvalovat zastupitelstvo. Navíc zatím není známa podrobnější projektová dokumentace. Takže finanční odhady jsou jen rámcové, protože Ředitelství silnic a dálnic je zatím jen ve fázi přípravy záměru.

Na nové trase má vzniknout například nový most přes Vltavu. „Uvažuje se o napojení cyklostezky na most, po kterém by přecházela na druhý břeh,“ uvedla tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová za budoucího investora.

Změnou oproti dosavadnímu stavu bude také nový podjezd pod kolejemi v Nemanické ulici. Celé malé náměstí v centru Kněžských Dvorů by tak zřejmě změnilo svůj vzhled. Podjezd pod kolejemi by se měl stavět z celé akce jako první. Už v letech 2014 až 2018 v rámci rekonstrukce IV. železničního koridoru.

Podle náměstka primátora Miroslava Jocha by severní spojka mohla odvést z Budějovic zhruba 20 000 vozů denně.