Věra Pazderková (nar. 1931), která za tři roky oslaví devadesátku, pracovala v letech 1954 až 1971 jako ředitelka Okresní knihovny v Českém Krumlově. Roku 1971 byla z politických důvodů odvolána z funkce a až do odchodu do důchodu v roce 1986 pracovala v dětském oddělení českokrumlovské knihovny.

"Když mám vzpomínat na své nejmilejší Vánoce, ty jsou bohužel vždycky spojeny s dětstvím – a moje dětství probíhalo během 2. světové války. To samo o sobě vypovídá o tom, v jaké situaci jsme byli a jak jsme ten čas prožívali.

Už jako malá jsem se rozhodla, že bych chtěla být ze všeho nejraději knihovnicí, a knihovnicí jsem chtěla být právě kvůli tomu, že jsem obdivovala paní knihovnici v městské knihovně, že všechno ví a že ví, co v které knížce je.

A právě proto ty vánoční dárky – knížky – pro mě byly nejmilejší. Nejhezčí Vánoce pro mě byly, když jsem jednou, už téměř na konci války, dostala šest knížek najednou! Neviděla, neslyšela, vánoční cukroví stejně bylo ubohé, co také mohla maminka dělat s potravinovými lístky, které za války byly, sedla jsem si a četla a četla. Zkrátka, Vánoce pro mě byly vždy spojeny s knížkami a s radostí z četby a zároveň s radostí, že jsme všichni přežili válku a mohli jsme slavit Vánoce mnohem, mnohem veselejší."