Zatím co v Horním Bavorsku k tomu dochází zřídkakdy, v Bavorském lese mají být přestupky četnější a zásadnější. „Že jsou tyto obavy nedůvodné, potvrzuje příklad právě z Waldkirchenu, kde aktivisté Pro Rauchfrei přistihli jen dva kuřáky. Přítomná policie bez problémů zjistila jejich totožnost," uvádí list. Víc provinilců ale ani odhalit nemohli, protože hospodský Werner Pongratz jim udělil zákaz vstupu. „Kvůli ochraně jich samotných, protože hosty rušilo jejich fotografování," říká.  Zasáhl prý, aby zabránil případné eskalaci konfliktu.

Uvádí, že ve stanu má deset pracovníků security s úkolem upozorňovat kuřáky, že mají cigarety típnout, a v opakovaném případě je vykázat. „Stoprocentně ale zajistit, že ve stanu pro 3000 lidí si tu a tam někdo nezapálí, je téměř nemožné," dodává.

Dobrovolní „špioni" Pro Rauchfrei protokolují čas a způsob porušování zákazu kouření a provinilce fotografují. Mají zkušenost, že mnozí po hlubokém šluknutí zase cigaretu schovají pod stůl. Pokud na základě důkazů aktivistů správní úřad udělí pokutu, může činit až 1000 eur. „Ve skutečnosti ale často k žádným sankcím nedojde, protože se policie práce štítí, nebo nečinnost obhajuje snahou nestupňovat konflikt," tvrdí Kuntnowitz. Policista z Grafenau mu prý řekl, že v Mnichově si může zasahující hlídka rychle vyžádat posily, pokud by došlo při jejím zákroku k výtržnosti, ale v Dolním Bavorsku chybí personál a policisté proto na zásahy rezignují  předem.

„Protože aktivisté Pro Rauchfrei nemohou být všude, nabízí organizace službu – kdo by se cítil obtěžován kuřáky a neodváží se sám zasáhnout, může si na www.pro-rauchfrei.de stáhnout formulář stížnosti a spolek ji ve spolupráci s místně příslušnými orgány vyřídí," uzavírá PNP.

Dálnici nerozšíří

V Bavorsku vyvolává emoce situace kolem dálnice A3. V úseku mezi Řeznem a Pasovem měla být vybudována jako šestiproudová, ale plán nakonec neprošel. Bavorský ministr vnitra a dopravy Joachim Herrmann, velký zastánce šesti pruhů,  v PNP diplomaticky tlumí emoce: „Je nesporné, že dlouhodobě bude A3 v tomto úseku šestiproudová, o to se budu výslovně zasazovat. Jako u všech jiných dálnic to lze ale realizovat jen postupně," říká.

První úseky s nejvyšší hustotou provozu už do spolkových plánů prošly. Další priority podle ministra musejí být vyhledávány a „tlačeny" společně s regionálními politiky a představiteli hospodářství. Herrmanna v té souvislosti zlobí, že na dopravní konferenci, kterou svolal v květnu do Deggendorfu, žádný z poslanců, politiků  a podnikatelů nevznesl konkrétní požadavky.  Na výzvu zemské vlády v minulém roce neodpověděly město Pasov ani okres.

„Neprotlačení" šestiproudé A3 v celé délce obhajuje velmi rozdílným objemem dopravy. Podle posledního průzkumu v roce 2010 jezdilo mezi Řeznem a Rosenhofem denně 69 000 vozidel, mezi Nittendorfem a Řeznem 52 000 a mezi Deggendorfem a Hengersbergem 53 000. Za šest pruhů v těchto částech se Herrmann chce dál vehementně zasazovat. „Není ale reálné prosadit je například v úseku mezi Aichou a spojkou Pasov-sever, kde jezdí 38 000 vozidel, nebo mezi Pasovem-sever a střed s asi 30 000 auty," říká.

Apeluje na všechny zúčastněné, aby se společně koncentrovali na opravdu důležité úseky, a připomíná, že jen letos zemský rozpočet vydá kolem 40 milionů eur na stavební opatření na A3 mezi Řeznem a hranicí. „Jsem přesvědčen, že po dokončení těchto staveb bude doprava na A3 zase plynulejší," uzavírá v PNP.

Tak to bude v Muzeu bavorských dějin.Miliony do dějin

Muzeum bavorské historie v Řeznu bude stát 67,3 milionu eur, zaznamenává PNP. Hrubá stavba začne pravděpodobně v roce 2015, slavnostní otevření se chystá na konec května 2018 ke sto letům vzniku „Svobodného státu Bavorsko". Země vloží do stavby podle plánů frankfurtských architektů 63,9 milionu, zbytek uvolní město.

Těžištěm muzea mají být bavorské dějiny v 19. a 20. století. Na tvorbě expozic se podílejí i občané, kteří jsou vyzýváni k zapůjčení vlastních historických předmětů. Muzeum jich už získalo stovky, uvádí PNP.

Stavební pozemek na vstupu do Starého města chce město předat 31. prosince tohoto roku. Do té doby mají archeologové ukončit průzkumné vykopávky.