„Jsme svéprávní občané a nemusíme si nechat všechno předepisovat od politiky," řekl hospodský z Laakirchenu. Mluvčí hostinských Thomas Stockinger dodal, že se řídí svými hosty, ne podle politiky. Prezident Hospodářské komory Christoph Leitl demonstranty požádal o trpělivost, než bude vyjednávání normy definitivně uzavřeno.

„Odstraní" tři vydry

V korutanském údolí Görtschitzu budou moci být od 1. listopadu do 21. ledna „s úředním povolením" odstřeleny nebo přednostně „zajaty" tři vydry. Tento druh je sice celoročně chráněn, ale podle zemského referenta lovu Christiana Raggera si dramatický úbytek stavu ryb v zemi (loni o 70 procent) vyžádal výjimku, píše deník OÖN. Předpisy to umožňují, je-li to v zájmu loveckého revíru, zemědělství nebo uchování jiného ohroženého druhu. Takový případ prý ve zmíněném údolí nastal, ryb ubylo 80 procent a experti to připisují hlavně vydrám. Ty tu ohrožují i stav chráněných pstruhů potočních. „Šetření ukázalo, že vydry žijí téměř v celých Korutanech. Jejich počet je odhadnut na 160," dodává linecký list.

Konec Lednové rallye?

Předsednictvo Rallye Clubu Mühlviertel (RCM) chce ustoupit od pořádání mezinárodní Lednové rallye v příštím roce, napsaly OÖN. 18. září má být zvoleno nové vedení. Pokud se tak nestane, bude staré osazenstvo pracovat ještě rok, ale sportovní akce klub pořádat nebude.
„Žádné finanční problémy nemáme a Eurosport prohlásil, že Lednová rallye má být do roku 2018 součástí mistrovství Evropy, přesto nejsme ochotni soutěž v příštím roce pořádat," uvedl prezident klubu Ferdinand Staber na webové stránce RCM. Poukázal na klesající počet účastníků od roku 2012 – podle evropského svazu rallye o 45 procent. Příčinou je podle Stabera to, že selhala FIA a nesjednala včas jasná pravidla. To letos tradiční soutěž v Mühlviertlu stálo deset až patnáct startujících. Současně stouply náklady na uspořádání o 47 procent a dělají až 700 000 eur. „Protože představenstvo RCM nemůže očekávat v tomto směru žádné zlepšení, rozhodlo se jednomyslně rallye v příštím roce nepořádat," uzavírají OÖN.

Lesní školu otevíral i hejtman Pühringer.Lesní škola slaví

Šumavská lesní škola v bývalé hájence kláštera Schlägl v Sonnenwaldu u Ulrichsbergu vznikla před 15 lety jako první škola tohoto typu v Horních Rakousích. Jubileum oslaví v neděli od 13 do 17 hodin dnem otevřených dveří. „Ročně využívá nabídek školy kolem 3000 návštěvníků," píší linecké OÖN. V minulých letech se etablovaly zdejší programy pro mladé skupiny i speciální projekty pro dospělé. Výtečná je spolupráce s obcí Ulrichsberg a hornorakouskou vládou, zejména projekt "naturschauspiel.at", uvádí list. Oslava jubilea zapadá do mezinárodního roku půdy, v němž bude od 7. do 14. června „Týden lesa". Součástí oslavy školy bude mj. i ukázka plavení dřeva po schwarzenberském kanálu. (www.boehmerwaldschule.at)

Benzín zdražuje

V květnu byly v Rakousku pohonné hmoty letos nejdražší. Super stojí průměrně 1,269 eura, nafta 1,185 eura. Benzín je tak o 15,5 centu dražší než v lednu, nafta o 10,2 centu. „Pro srovnání, na jaře 2011, kdy ceny skákaly od rekordu k rekordu, museli řidiči za litr platit zhruba 1,60 eura," poznamenávají OÖN.

Když kapela hlučí…

Pochodování s muzikou rušilo.Dva policisté z Altöttingu „zarazili" v pátek večer zkoušku dechovky z Reischachu na sportovním hřišti, píše PNP. Zásah si vyžádal občan, který se cítil být opakovaně obtěžován hlukem. Zkouška pod širým nebem byla potřebná k tomu, aby muzikanti nacvičili hraní s pochodováním pro veřejná vystoupení –třeba další den při slavnosti v Altöttingu. Občan si stěžoval ve 20.30, hlídka zasáhla ve 21.15, tedy v době, kdy podle zákona ještě nešlo o žádný přestupek, pokračuje list.
Kapela po dohodě s policií zkoušku zastavila, ale předseda hudebního spolku Martin Hofbauer vrtí hlavou, že muzika může být obtěžováním hlukem v takové zemi, jako je Bavorsko. Vedoucí okresního hudebního svazu Walter Steigthaler mluví dokonce o tom, že takhle zahyne celá bavorská kultura…

Veteráni na startu

Od čtvrtka do neděle bude ve Freistadtu setkání historických vozidel z Mühlviertlu. V programu je mj. jízda veteránů v pátek se startem v Guglwaldu v 10 h do ČR (Přední Výtoň, Loučovice, Vyšší Brod, Rybník) a se zvláštní zkouškou na náměstí ve Freistadtu. V sobotu se auta zastaví v Aigenu-Schläglu, v neděli bude ve Freistadtu od 11 h soutěž starých traktorů.
Na hradě v Bad Kreuzenu v okrese Perg vystoupí při Donau Brass Festivalu ve čtvrtek od 19.30 kvartet „Trombone Attraction". Program pokračuje až do soboty. (www.donau-brass-festival.at)

Neměl talár, nejednali

Prominentní advokát Norman Synek z Mnichova vede při s úředním soudem v Augsburgu. Protože přišel bez taláru, soudce Wolfgang Leirer jednání odročil. „Kvůli taláru jsem byl vyplísněn a poslán domů jako školák," zlobí se Synek. Pokoušel se soudci vysvětlit, že při občanskoprávním sportu toto oblečení mít nemusí, ale neuspěl. K jednání do Augsburgu přitom přivezl z Mnichova i klienta. Postup soudce vnímá jako omezení výkonu práce. Stěžoval si marně u předsedy soudu, a proto podal žalobu na bavorský stát. Chce od něj náhradu škody 770,50 eura s příslušenstvím. „Není žádná zákonná povinnost advokátů nosit talár při civilních sporech," tvrdí v deníku PNP. Tisková mluvčí dotčeného úředního soudu listu řekla, že u nich je „veskrze obvyklé", že právníci přicházejí ve svém „úředním úboru". Příslušný soudce se prý mohl opřít o Vrchní zemský soud v Mnichově, podle něhož výjimka z jednacího řádu může být poskytnuta jen k ulehčení civilního jednání s velkým počtem účastníků. 9. června projedná Synkovu žalobu Okresní soud v Augsburgu.
„V Pasově takové problémy nejsou," dodává PNP. Prezident okresního soudu prof. Michael Huber deníku řekl, že u nich nosí všichni účastníci předepsaný úbor a nikdy se nestalo, že by někdo přišel bez něj. Kromě toho je věcí příslušného soudce, jak v takové situaci rozhodne. „Je to zkrátka ,pracovní úbor´ jako bílý plášť pro lékaře," uvedl Huber.
V Česku platí od roku 2011 § 17a zákona o advokacii, podle něhož „v trestním řízení před soudem, v řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem je advokát povinen používat stavovský oděv advokáta".

Pilulka „letí"

Od března je pilulka proti početí „poté" v německých lékárnách volně prodejná. Od té doby její odbyt v Bavorsku stoupl o 26 procent, což je méně než například v Hamburku (+50 %), v Bádensku-Württembersku (+31) a Hessensku (+30). V celém Německu se v březnu a v dubnu prodalo 107 600 těchto tablet, zatím co loni ve stejném období 82 000. Po uvolnění prodeje odbyt strmě stoupl, ale pak se usadil na stabilní úrovni, uvedla farmaceutická služba IMS Health. V Bavorsku je přípravku prodáváno nejvíc ze všech spolkových zemí – za uvedené měsíce 19 700.
„Bavorská ministryně zdravotnictví Melanie Humlová označila čísla za znepokojující," napsala PNP. Pilulka by prý mohla vyvolat vedlejší účinky. Přes její prodej bez receptu by se proto ženy měly radit s lékaři.

Pomalý nemusí mít řidičák?

Policisté z Laufu u Pegnitzu uviděli v pondělí ráno na okresní silnici na Schnaitach malý automobil jedoucí rychlostí asi 20 km/h, zpředu i zezadu označený štítky, že „nepodléhá povinnosti řidičského průkazu". Řídil jej 57letý muž z Horního Francka. Uvedl, že nikdy neměl řidičák, píše PNP. Auto nebylo přihlášeno k provozu ani pojištěno. Nebyla z něj placena daň.
Šofér mínil, že žádné řidičské oprávnění nepotřebuje, pokud nejede rychleji než 6 km/h. Tím je prý také osvobozen od pojištění. „Byl na hlubokém omylu, protože na vozidle nebyly učiněny žádné přestavby, například k omezení rychlosti," uvádí list. Je tedy šetřen pro řadu přestupků.
Mluvčí policie pasovskému listu řekla, že pro vozidlo jedoucí pomaleji než 6 km/h skutečně není vyžadováno řidičské oprávnění, ale jen pokud je rychlost stavebně (konstrukčně) omezena. Jeho přihlášení a pojištění jsou nicméně i tak povinné.

Jak ubývá ptáků

Květnové sčítání zahradního ptactva v Bavorsku ukázalo mimo jiné, že silně ubývá jiřiček obecných – v některých čtvrtích Mnichova například vymřely, píše PNP. Zástavba redukuje množství hmyzu, které patří k potravě tažných ptáků, vysvětlují ochránci přírody. Druhým rokem za sebou v zahradách výrazně přibylo vrabců polních, protože se stále víc stěhují do měst a obcí. Pozorováno je to i u jiných druhů, z čehož se dá odvozovat, že práci ztrácejí své uvyklé životní prostory.
V Bavorsku sčítalo 9010 pozorovatelů výskyt ptáků v 6325 zahradách. Během hodiny jich napočítali 210 415. V Dolním Bavorsku zaznamenali 2713 vrabců domácích (v 72,6 procenta sledovaných zahrad), 1932 kosů (94,3 %), 1534 sýkor koňader (83,4 %), 1871 špačků (70,4). Jiřiček bylo jen 350 (16,2 % zahrad). Podrobné výsledky jsou na www.stunden-der-gartenvoegel.lbv.de.

Pasovský biskup slaví padesátku.Padesátiny biskupa

Ve středu 3. června se dožívá po roce výkonu služby 50 let 85. biskup pasovské diecéze Stefan Oster. „Prosím žádné velké oslavy," řekl před životním výročím deníku PNP. Slavit chce společně se svým předchůdcem Wilhelmem Schramlem, kterému bude 26. června osmdesát. S narozeninami prý sám moc zacházet neumí, a tak je pro něho snad trošku lepší, že je mohou oslavit společně, uvedl Oster. Oslavy organizuje generální vikářství na 21. červen do pasovského Štěpánského dómu, kam zve spolupracovníky, duchovní, rodiny oslavenců i věřící. Kázat bude řezenský biskup Rudolf Voderholzer.