Celkem čtyřikrát totiž museli zástupci školy podat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Praze žádost o povolení zřídit na jihu Čech waldorfské lyceum.

Léta úsilí se teď konečně vyplatila. Ministerstvo školství totiž v dubnu rozhodlo. A to pozitivně. Waldorfská mateřská a základní škola bude mít v Českých Budějovicích pokračování v podobě středního stupně, a to ve studijním oboru Kombinované lyceum. To vzniklo jako osmé v republice.

„Tento studijní obor nabízí jak potřebnou dávku všeobecných znalostí, tak především nemalé množství praktických zkušeností z různých oblastí přírodovědných, uměleckých, jazykových, sociálních i dalších. Obor je zakončen maturitou,“ vysvětloval Tomáš Mandík, zástupce ředitele Základní školy Svobodná v Písku, která usilovala o zřízení waldorfského lycea spolu s Budějovickými.

TŘÍDA S DVACETI STUDENTY

Na přípravu na zahájení studia již k začátku tohoto školního roku je však poměrně málo času, protože rozhodnutí ministerstva přišlo později, než ukládá školský zákon.

„Musíme vycházet z toho, že všichni deváťáci již absolvovali přijímací zkoušky na jiné střední školy. My se však přesto obrátíme nejen na ně, ale na všechny deváťáky s naší mimořádnou studijní nabídkou, a věříme v pochopení a podporu ze strany ředitelů základních i středních škol. Vzhledem k tomu, že například waldorfská lycea v Praze či Semilech registrovala více uchazečů, než kolik mohli přijmout, jsme přesvědčeni, že první ročník můžeme i nyní naplnit alespoň 20 studenty.“ věří Milena Vlčková, ředitelka Základní školy waldorfské v Českých Budějovicích.