Čeká je 1182 kilometrů s převýšením 11 500 metrů po stopách římských legionářů, vysvětlují OÖN. Inspirovala je zemská výstava, která je letos pořádána v nejstarším rakouském městě Ennsu pod titulem „Návrat legie“, konkrétně Legio II Italica, která zakotvila v Lauriacu.

Ve spolupráci s městem, muzeem a hornorakouskou vládou se jejich projekt stal součástí zmíněné výstavy. Začala jim práce – ono hledání stop. Kudy vedly římské cesty? Kudy mířila legie, když se vydala před téměř dvěma tisíci lety na namáhavé putování přes Alpy? - Tehdy tento „marš“ absolvovalo na 5000 mužů, teď je následuje šestice Hornorakušanů, rozepisuje linecký deník.

Vpředu zleva stojící Rupert Bauinger (58), Johann Blöchl (59), vzadu zleva Reinhardt Harreither z muzejního spolku Lauriacum, Klaus Kamptner (56), Josef Reichart (56), Fritz Zimmermann (66) a Willibald Eckmayr (64) odstartovali od Kolosea.

Po takzvané Jantarové cestě pojedou do Aquileia v blízkosti Grada, dál do slovinského Celje, pak zatočí na sever údolím Drávy směrem na Virum, který byl kdysi hlavním městem provincie Noricum a leží pár kilometrů severně od Klagenfurtu. Odtud zamíří po norické hlavní cestě už do Ennsu, kam mají dorazit 21. května v 16 hodin. „Bude to napínavé, budeme často daleko od hlavních tahů nové doby,“ říká v OÖN Kamptner, který stejně jako ostatní najíždí na kole ročně 10 000 až 15 000 kilometrů. „Měli bychom být tedy připraveni,“ dokončuje. „A žádné strachy, nejedeme se římskou výstrojí, ale v normálních cyklistických trikotech…“

Rozdává radost

Otevři, budeš mít radost!Zdroj: Deník/repro

„V malém záhonku uprostřed lineckého Starého Města leží bílá obálka chráněná průhlednou fólií. Otevři mne, stojí na ní velkými písmeny,“ začíná zpráva OÖN.

Uvnitř je kartička s ručně napsaným vzkazem, který má zcela neznámého nálezce potěšit. „Ty jsi úplně jedinečný. Buď hrdý na své síly a slabosti, protože ty Tě dělají tím báječným člověkem, kterým jsi! Jsi perfektní tak, jaký jsi,“ cituje list jednu ze zpráv.

„Každý dopis je jedinečný, osobně ode mne,“ říká v listě mladá žena, která stojí za projektem, ale chce zůstat anonymní. Píše dva dopisy za týden a ukrývá je ve vnitřním městě nebo v okolí. Na instagramu má stránku @lettersforlinz, kde čas od času skrýše lístků prozradí. Autorka říká, že i když ji to stojí hodně času, ráda to dělá, aby připravila lidem nějakou radost – aby vykouzlila v jejich tvářích alespoň malý úsměv. To ji dělá šťastnou, a samozřejmě spousta ohlasů, jak je její nápad krásný, uzavírá list a přidává adresu: www.instagram.com/lettersforlinz/

Kácejí méně

V bavorských státních lesích se bude letos méně kácet, uvedla PNP. Lesní správa snížila kvůli převisu nabídky plánovanou těžbu o 200 000 na 4,65 milionu plnometrů, tak málo jako už.dlouho ne, říká Martin Neumeyer, šéf největšího lesního podniku. Situaci přičítá změně klimatu - způsobila velký objem polomového dřeva, které teď zaplnilo trh. Očekávaný výnos letošního obchodu státního podniku, 26 milionů eur, je jen poloviční loňského. Státní lesní správy obhospodařují 805 000 hektarů, tedy víc než desetinu plochy Bavorska.

Našli ženu v kufru

V Horní Falci si svědkyně náhodou povšimla, jak 30letá žena vlézá do zadní části auta, a alarmovala policii. Protože ta nemohla vyloučit zločin, začala vozidlo pronásledovat po A 93 více hlídkami. Zastavili je v Altenstadtu (okr. Neustadt na Waldnaabu). „V autě objevili ženu v kufru, na sedadlech jejího muže a čtyři jejich děti. Matka jako důvod svého ,vyhnanství´ uvedla, že pro celou rodinu nebylo ve vozidle dost místa, a rozhodla se vlézt dobrovolně do kufru, aby děti mohly bezpečně jet v autě,“ napsala PNP. „Policisté rodiče poučili – jízda v kufru je přestupkem, prý koneckonců žena v něm ani nebyla připoutána bezpečnostními pásy… Po poučení ,nadbytečnou´ dovezla domů hlídka ve služebním autě.“