„Cílem je, aby se pes naučil kance vyhledat v úkrytu a zdvihnout je k pohybu, ale aby je při tom nezranil, nebo aby sám sebe neuvedl v nebezpečí." Obora má klidovou a „pracovní" část, jsou na ní louky, vysoký les, mlází a mokřiny. „Vzhledem ke kalamitě černé zvěře v širokých částech Bavorska je poptávka už teď velká," cituje list Kappenbergera, který provozuje i „střelecké kino", simulátor, na kterém myslivci mohou trénovat střelbu. Do obory byli ve středu vypuštěni první čtyři „lončáci".

100 000 aut v Linci

S koncem minulého roku bylo v Linci registrováno rekordních 100 091 osobních automobilů. Od roku 2004 se tak stav zvýšil o 10,1 procenta – rostl téměř dvakrát rychleji než počet obyvatel (+5,9). Přitom lehce poklesl počet registrovaných aut na 1000 obyvatel – z 513,1 v roce 2013 na 507,3, což bylo způsobeno přistěhovalectvím minulých let, za nímž motorizace pokulhávala. Při množství aut jsou experti spokojeni s tím, že „jen" 43,8 procenta cest z města a do města v pracovní den připadá na individuální motorizovanou dopravou.

Aby děti neumíraly

Iniciativa "Vision Zero 2020" si dala za cíl, aby do roku 2020 v Rakousku nezahynulo nebo nebylo těžce zraněno ani jedno dítě, píší OÖN a připomínají, že loni zemřelo při nehodách v zemi 20 dětí a kolem 165 000 bylo zraněno tak, že muselo být ošetřováno v nemocnicích. „Vision" chce cílenou informací zejména rodičů a praktickou preventivní činností (také s videi na www.eltern-bildung.at) zvýšit povědomí o potřebě důsledné ochrany dětí. Rakousko se má stát nejbezpečnější zemí pro děti v Evropě. Úmrtnost mladších 15 let po úrazech – 20 na milion dětí – je více než o 20 procent vyšší než ve Švédsku (16).
Devět z deseti těžce zraněných má nehodu doma nebo při volném čase. Jen dvě procenta se stanou v dopravě. Doma se denně zraní v průměru 112 dětí. Více než ke každému pátému úrazu dojde ve škole nebo při školní tělovýchově, většinou pády.
V uplynulých pěti letech utonuly vždy 3-4 děti, každým rokem je jich 50 uváděno po takové příhodě do umělého spánku.

Pivo přestává chutnat?

Tuzemský odbyt rakouských pivovarů loni poklesl o 1,2 procenta na 8,29 milionu hektolitrů. Při započítání nealkoholického piva bylo mínus 0,6 % (8,40 milionu hektolitrů). Export zato narostl o osm procent, hlavně do Německa, Itálie a Chorvatska. Trvá trend ústupu od čepovaného piva – loni byl odbyt nižší o 7,4 procenta. Branže to přičítá poklesu počtu hospod a větší četnosti značek, specialit, po kterých konzument sahá spíš v lahvové podobě. 53 procent prodaného piva bylo v obalech, z toho 70 procent ve skle a 20 procent v dózách. 30 procent produkce odebírají hostince, zbytek obchod. Vzhledem k situaci gastronomové vytýkají politikům „regulační běsnění", které jim háže klacky pod nohy, a zastávají kredo, že Rakousko by dál mělo být zemí občanské pospolitosti, k níž posezení v restauraci přispívá. Přes pokles odbytu prý nehrozí konec oblíbenosti piva – Rakušané jej loni vypili 105 litrů na hlavu a jen v Čechách to je víc, uvádějí OÖN.

Linec osedlá kola

První pracovní den jara odstartuje v Linci akce „Linec jede na kole". Zaměstnanci všech lineckých podniků jsou vyzýváni, aby vytvořili tříčlenné týmy, od 23. března do 31. října nechali svá auta stát a do práce a z práce jezdili na bicyklech, píší OÖN. Každý člen družstva má v rámci akce dojet alespoň čtyřicetkrát do zaměstnání na kole. Vzdálenosti, které zdolá, budou elektronicky zaevidovány a po skončení akce budou nejlepší týmy vyhodnoceny.
Loni se akce zúčastnilo 208 družstev z 24 firem. Celkově našlapali 645 000 kilometrů, čímž uspořili kolem 123 tun emisí oxidu uhličitého.