Seberou jim kapesné?

Pasov – Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann (CSU) požaduje od spolkové vlády rychlý zásah proti rostoucímu počtu žadatelů o azyl z bývalé Jugoslávie a z Albánie. „Masivní zneužívání azylu se musí utlumit," řekl Herrmann. „Nemohu akceptovat, že tyto státy vedou v pořadí počtu žadatelů, ačkoliv kvóta uznání nároku u nich leží blízko nuly."

Jedná se převážně o utečence ze Srbska, kterých loni žádalo o azyl 18 001. Občané Srbska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Albánie a Černé Hory už několik let nepotřebují pro cesty do zemí Evropské unie žádat o víza. V roce 2012 v unii 47 000 z nich usilovalo o azyl, což je 13 procent z celkového počtu žadatelů.

Ministr Herrmann připomnněl, že podle koaliční smlouvy mají být státy západního Balkánu, odkud často žadatelé přicházejí, posouzeny jako bezpečné země. „Tím můžeme beznadějně marné žádosti plynuleji zpracovat a pobyt těchto lidí v Německu rychleji ukončit," řekl.

Argumentuje, že přísun běženců z jihovýchodní Evropy jde k tíži také legitimních uprchlíků. „Kvůli beznadějným žádostem se citelně prodlužuje i zpracování žádostí lidí ze zemí, ve kterých skutečně politické pronásledování existuje."

Herrmann navrhuje škrtnout lidem z bezpečných zemí kapesné na první tři měsíce po příjezdu do Německa. „Žádosti o azyl jsou především podávány kvůli těmto příspěvkům, které se z rozhodnutí ústavního soudu v roce 2012 zvýšily. Částky pro rodiny tak výrazně převyšují možnosti výdělku v zemi jejich původu."

Bavorský ministr vnitra podporuje mimo jiné návrh spolkového ministra Thomase de Maizière (CDU) na zákaz vstupu do země pro „pseudouprchlíky", kteří přicházejí do Německa z finančních důvodů, uzavírá PNP.

Šetřili na výstavě?

Hornorakouská Zaměstnanecká komora, tradiční „ombudsman vykořisťovaných pracujících", má co do činění i se zemskou vládou  - ve věci loňské zemské výstavy „Staré stopy - nové cesty" konané ve spolupráci s Českým Krumlovem a Vyšším Brodem.

Jak píše deník OÖN, Horní Rakousy jí „nejen tématicky prorazily ,nové cesty´". „Poprvé byl personál na akci najat přes firmu zprostředkovávající pracovní příležitosti a už ne přímo vládou. Podle právníků komory se tak znovu potvrdilo, na co si zaměstnanci stěžují  už léta – že právě  v branži pronájmu pracovních sil jsou pracovní právo a ustanovení kolektivních smluv často nedodržovány," uvádí list.

Popisuje, že právě tak se to stalo u pracovnice z okresu Braunau - během její činnosti jako pokladní při zemské výstavě ve Freistadtu jí nebyly zaplaceny žádné příplatky za práci o třech svátcích ani poskytnuto náhradní volno. Zaměstnanecká komora z Braunau pro ni žádala pronajímatelskou firmu o doplacení částek, zpočátku marně. „Až po pohrůžce žalobou a konzultaci se zemským vedením firma poukázala ženě 315 eur. „Pikantní je už, že se musíme přít se zprostředkovatelem práce, kterého angažovala zemská vláda. Že ale málem došlo k soudnímu řízení pro pouhé tři dny svátků, to ukazuje, o co jde – minimalizovat náklady za každou cenu," říká v listě prezident komory Johann Kalliauer. OÖN dodávají, že požaduje řádné zaměstnanecké vztahy i v případě, že země angažuje pracovníky i jen na krátkou dobu.

Reinhold Kräter, projektový manažer zemské výstavy, to vidí jinak – z pracovněprávních důvodů prý změnili zaměstnanecké poměry pro tuto sezónní práci. Její výhodou má být zjednodušení srovnávání obdobných cen práce u jiných zaměstnavatelů a tím lepší odměňování pracovníků… Loňskou zkušenost management výstavy prý interně vyhodnotí, řekl Kräter. „Nemyslím si ale, že tento systém je nevýhodný. Zlepšit se ovšem dá vždycky všechno." OÖN uzavírají, že podle manažera je nejvyšší prioritou, aby spolupracovníci dostali, co jim náleží. „Ta dáma od pokladny reagovala zcela správně," řekl.

Prodražená sklizeň

Protože ovocnář a zelinář z dolnobavorského okresu Altötting neplatil pro své sezonní pracovníky sociální pojištění, dostal od úředního soudu trestní příkaz na 27 000 eur, informuje PNP.

V rámci šetření zjistili celníci finanční kontroly, že provoz tohoto podnikatele ohlásil u něho nasazené polské a rumunské pomocníky sociálním pojišťovnám  převážně jako krátkodobě zaměstnané. Tedy jako ty, jejichž pracovní poměr je omezen v jednom kalendářním roce na nanejvýš dva měsíce nebo 50 pracovních dnů. Ukázalo se ale, že mnozí z dotyčných pracovali v podniku dlouhodobě a měli být tedy po celé období pojištěni, vysvětluje PNP. Za sedm let této praxe tak ovocnář poškodil sociální pojišťovny o téměř 128 000 eur.

Kromě peněžité sankce musí pojištění doplatit.

Český jarní úklid, rakouský vzor?Sousedé uklízejí

Někdejší náš „jarní úklid" připomíná tradiční akce v hornorakouském Steyru s heslem „Steyr uklízí". „Letos má poprvé nový rozměr – občanské čistění podél cest a v místech odpočinku - není omezeno na jeden akční den. Dobrovolní pomocníci mají tentokrát celý týden na zmapování a zlikvidování toho, co ostatní ,ztratili´, většinou  ne nevědomky," píše deník OÖN.

Roland Raab, vedoucí služeb odpadového hospodářství, poznamenává, že tím mimo jiné vycházejí vstříc školám.  Aby kantoři vyrukovali se svými třídami zrovna v sobotu dopoledne, bylo těžko zvládnutelné. Teď si mohou sami vybrat termín – „Steyr uklízí" letos proběhne od 9. do 16. května. Pozdější termín si přály i další složky, které se akce dlouhá léta účastní.

Brigádníky opět podnik služeb vybaví rukavicemi, pytli na odpad a tričky s názvem akce. Zúčastnit se samozřejmě mohou i jednotlivci a rodiny. Akci zakončí oslava, při níž bude podnik prezentovat výsledek úklidu.

„V první řadě jde o to vytvářet povědomí," říká Raab. Mimo jiné by uvítali i účast školek a jeslí: „Víme, že děti také vychovávají své rodiče,"  uvádí.

Rovnátka zdarma

Rakouská koalice se shodla na tom, že od července 2015 budou mít děti a mladiství do 18 let rovnátka zdarma, pokud k tomu budou mít lékařskou indikaci k zamezení pozdějších následků. Z opatření má profitovat kolem 85 000 dětí ročně. Náklady jsou odhadovány na 80 milionů eur.

Přibylo drůbeže

Produkce drůbeže v Rakousku loni lehce stoupla – provozy s ohlašovací povinností porazily 74,3 milionu kusů. To je o 1,2 procenta víc než předloni. Produkce drůbežího masa se zvýšila o 2,4 procenta na 94 940 tun.