„Něco takového tato opera ještě nezažila, ani oněch 2500 hostů bálu, 15 000 návštěvníků venku na Divadelním náměstí a více než milion diváků u televizorů, kteří sledovali přímý přenos stanice MDR – dechovka v Semperopeře!!“ uvedl list.

Dodal, že to byla ovšem dechovka nejvyšší umělecké úrovně, kterou předvedli muzikanti z Niederwaldkirchenu, městyse v okrese Rohrbach, kde před pěti lety žilo 1762 obyvatel. „Patřily jim první tóny 13. plesu. Zatím co oblohu nad světoznámým divadlem prozařoval ohňostroj a z nebe se snášeli kominíci, troubili hudebníci z Mühlviertlu z balustrády opery zahajovací fanfáry – to byla nálada vyvolávající až husí kůž,“ píší OÖN. „Ale i v sále vzali Hornorakušané s kapelníkem Haraldem Haselmayrem na sebe zahájení plesu – s dobrým kusem rakouských dějin hudby, s Radetzkého pochodem. Ohlášeni moderátorem Guido Maria Kretschmerem jako ,největší dechovka Rakouska´ napochodovali na tóny snad nejznámějšího vojenského marše. Pak zahráli skladbu ,Happy´ od Raphaela Williamse a s druhou částí Radetzkého vykráčeli… O půlnoci nakonec ještě přidávali dva mühlviertelské pochody.“

A Drážďany nešetřily uznáním!

Nemocní chodí do práce

Téměř každý třetí zaměstnanec v Horních Rakousích chodí do práce při nemoci, napsal linecký Volksblatt z průzkumu zemské Zaměstnanecké komory. „Důvody pro to jsou různé,“ uvedl list. „Od pocitu povinnosti vůči kolegům (60 %), nemožnosti zastoupení na pracovišti (37 %) a kvůli tomu, že ,práce zůstane ležet´ (32 %), až po obavu z důsledků (16 %). 55 procent těch, kteří šli do zaměstnání, místo aby leželi v posteli, si stěžuje na únavu a vysílení, 44 procent míní, že kvůli tomu stonali déle. Téměř stejný počet se na práci nesoustředil, u 29 % se choroba vrací a každý pátý má později silnější zdravotní problémy,“ vypočítává list a cituje prezidenta komory Johanna Kalliauera, který požaduje zákaz výpovědi v době nemoci: „Zaměstnanci by tak měli menší strach, že maroděním přijdou o práci…“

Víc myslivců, míň úlovků

Počet myslivců v Německu dosáhl v lovecké sezóně 2016/17 rekordní výše 384 000, od sjednocení Německa stoupl o 23,3 procenta. Počet jimi ulovených kusů zvěře ale lehce klesl, uvedla PNP. Prasat, srnčí, lišek či mývalů padlo 2,635 milionu, o asi 18 000 méně než předloni.

Především černé složili myslivci „jen“ 590 000, o 20 000 méně, ale letos prý kvůli hrozícímu africkému moru a aktuálně mírné zimě lze očekávat růst čísel. Zemský svaz Porýní-Vestfálska v té souvislosti apeluje na veřejnost, aby zbytky chlebů se salámem nebo maso odkládala do odpadových kontejnerů a neodhazovala je ve volné přírodě či na komposty, kde by prý zvyšovaly nebezpečí nákazy divočáků.

Mluvčí Německého svazu myslivců Torsten Reinwald doplnil, že by chtěli ve spolupráci se zemědělci zřizovat víc zelených dělicích pruhů o šíři 15-20 metrů v kukuřičných, řepkových a obilných oblastech. Na nich by mohly růst přírodní byliny, které nabízejí prostor zvířatům a hmyzu. Před sklizní by měly být pro lepší možnost odstřelu tyto plochy sečeny.

Při likvidaci škodné padlo 436 000 lišek. Od osmdesátých let se jejich počet ztrojnásobil, mimo jiné očkováním proti vzteklině pro ochranu lidí, ale přemnožení dopadlo na stavy ptactva hnízdícího na zemi. „Myslivci chtějí více lovit i rychle se množící mývaly,“ pokračuje PNP. „Mezi roky 2006 a 2015 se území jejich výskytu rozšířilo na dvojnásobek. Před desítkami let byly exempláře zvířete pocházejícího ze Severní Ameriky vypuštěny do volné přírody v Hessensku a severně od Berlína, ale dnes jsou už v téměř polovině všech revírů a především ve vlhčích oblastech vytlačují jiné druhy.“

List uzavírá, že téměř polovina složených kusů připadá na srnčí – počet stoupl z 1,19 na 1,21 milionu kusů. Jsou do toho ale započítána i zvířata uhynulá při dopravních nehodách.

Fešák nebude královnou

Kandidáta nepřijali…Zdroj: Deník/repro

Bavorský svaz pivovarů se opakovaně zabýval otázkou, proč by zemskou Královnou piva nemohl být taky jednou muž, aby rovnoprávnosti bylo učiněno zadost… - Nakonec pivovarníci odmítli slibnou kandidaturu Patricka Karcha (40), rodilého Bavoráka z dolnofranckého Miltenbergu a teď bydlícího ve Freudenbergu, který je podle vlastních údajů kontaktní, komunikativní a nadšenec pro bavorské pivo. Svaz ale usoudil, že královskou pivní korunku mají dál nosit výhradně ženy, napsala PNP.

Karch se přihlásil do výběru pro nové pivní „regentství 2018/19“, který odstartoval 15. ledna – prý spontánně, ve jménu rovnoprávnosti. Jeho kandidatura by také podle něho měla být všeobecným poselstvím proti diskriminaci kvůli pohlaví, víře či národnosti. V účasti na volbě ho plně podporuje manželka, se kterou se partnersky dělí o domácí práce, a dva synové.

Ředitel Svazu pivovarů Walter König mu také napsal: „Bezpochyby máte všechny vlastnosti, které my jako odpovědní za kampaň ,Bavorská pivní královna´ vyžadujeme od našich kandidátek.“ Vysvětlil mu ale, že už loni zvažovali střídavě volit Pivní královnu a Pivního krále, nebo dokonce Pivní pár, který by měl zastupovat bavorské pivovarnictví. Argument, že muži jsou přece odpovědní za masivní konzum piva, ale působí právě proti jmenování jejich Krále. Svaz pivovarů nakonec nepropaguje nadměrné pitky, ale přiměřené pochutnání, uvedl König. „Po zralé úvaze a zhodnocení všech argumentů“ zůstávají proto pivovarníci při volbě Bavorské Pivní královny. Tím spíš, že pojem Král piva si nechalo v roce 1986 chránit porýnsko-falcké město Kirchheimbolanden, a Bavoři by prý tedy mohli mít problémy, kdy si také nějakého panovníka volili…