Padesát unikátů teď bude nabízeno při waldkirchenském ježíškovském trhu za 15 až 20 eur, informuje PNP. Paní Müllerové akci poradila známá a ona s nadšením souhlasila, protože prý má medvídků zkrátka už přespříliš… Snímek PNP/Schumergruber

Cizinky pomohou s péčí

Rakouské ministerstvo sociálních věcí vyhovělo žádosti hornorakouské vlády a zařadilo pečovatelský a ošetřovatelský personál do listiny nedostatkových oborů, napsal Volksblatt. Reagovalo tak na zjištění, že v domovech seniorů aktuálně chybí už asi 430 pracovnic a další ubývají. S uvedením profese mezi nedostatkové obory budou moci zařízení péče od příštího roku získávat také personál ze zemí mimo Evropskou unii, zpravidla po doplnění kvalifikace.

Situační zpráva o poskytování péče říká, že zhruba 73 procenta péče v domácím prostředí poskytují ženy, ve stacionárních zařízeních 63 procenta. Průměrný věk pečujících osob je přes 60 let.

Varují před petardami

Asi pro tisíc Rakušanů končí silvestrovský špás v nemocnici, píše Volksblatt. Kromě nebezpečí úrazů je rámus zatížením pro mnoho starších nebo nemocných osob a pro zvířata. Kolem půlnoci stoupá zatížení ovzduší mikroprachem na desetinásobek. Požáry způsobují milionové škody.

Budou porážet na lukách?!

Bavorsko chce prosadit iniciativou ve Spolkové radě umožnění více porážek na lukách, informuje PNP. „Zvířata budou moci být porážena v prostředí důvěrně jim známém šetrným způsobem,“ míní ministr životního prostředí Thorsten Glauber (Svobodní voliči). Tento způsob ušetří dlouhé cesty, posílí selské zemědělství a umožní spotřebitelům nákup regionálních produktů. Porážka v místě podle zastánců praxe ušetří zvířata dlouhých transportů a přispěje k vyšší kvalitě masa. „Dosud mohou být podle unijních předpisů zvířata porážena zásadně jen na jatkách, v Německu také v mobilních,“ vysvětluje list. „Jen celoročně ve volnosti držený skot může být po povolení veterinárního úřadu porážen venku. Bavorsko by chtělo, aby možnost platila i pro zvířata držená venku jen část roku, a pro prasata.“