Jeho odyseu popsala pasovská PNP. 14. ledna vyrazil z poutního místa Maria Kirchental v St. Martinu u Loferu na sněžnicích n středně těžkou túru k tzv. "Prax Biwakhütte", kde chtěl jednu noc přespat. Den předtím se na trasu a chatu informoval v údolí u horské služby. Druhý den mu ale sestup neumožňovala sněhová bouře, a tak se rozhodl strávit i další noc.v tomto přístřešku o deseti metrech čtverečních vybudovaném dobrovolnými záchranáři z Loferu za privátní peníze – se třemi místy na spaní, stolem, lavicí a kamny, tedy zařízeným relativně komfortně. „Protože tu bylo připraveno i dost dřeva k topení, nemusel mrznout,“ píše list. Záchranář Martin Leitinger k tomu ale dodává, že dobré vybavení chatky se už rozkřiklo a jeskyňáři z Čech a z Polska tu zůstávají často delší dobu, „k čemuž toto ubytování není zamýšleno“.

Zachráněný muž uprostřed.Zdroj: Deník/repro PNP

Počasí se nelepšilo ani v dalších dnech, vytrvale sněžilo a lavinové nebezpečí dosáhlo čtvrtého z pěti stupňů. Muž spotřeboval svůj proviant během čtyř dnů a šest dalších už nejedl nic. Rozehříval si alespoň sníh k pití. Teprve pak zavolal tísňovou linku. Protože výstup záchranářů vzhledem k terénu nebyl možný, vyletěl mu na pomoc policejní vrtulník. Ani jeho pilot to neměl lehké kvůli silnému větru… „Vysadili ho v Loferu, kde policii ujistil, že se mu daří dobře. Vysvětloval, že na cestu vyrazil, protože app v jeho mobilu předpovídal podstatně lepší počasí. Podle Leitingera, který byl u přistání také, muž s markantními dredy zachráncům poděkoval, jinak ale byl ,nakvašený´ a rychle zmizel neznámo kam.“ (na snímku dole)

„Jako záchranáři jsme rádi, že nešel dolů, protože jinak by už byl pravděpodobně mrtvý,“ řekl mluvčí horské služby z Loferu, podle něhož muž udělal všechno správně. Za záchrannou akci nebude nic platit.

Bašty obnovitelné energie

Podíl energie z obnovitelných zdrojů činil v roce 2016 v Rakousku 33,5 procenta, což naše sousedy řadilo na čtvrté místo v Evropské unii. Vedlo Švédsko s 53,8 procenta před Finskem 38,7 a Lotyšskem 37,2. Poslední bylo Lucembursko s 5,4 %, napsal Volksblatt. Průměr unie byl 17 procent, tedy dvojnásobný než v roce 2004 (8,5 %). „Cílem EU je kvóta 20 % do roku 2020 a 27 % do roku 2030,“ dodává list. Každá země unie má ve strategii svůj národní cíl zohledňující rozdílnou výchozí situaci, potenciál obnovitelných zdrojů a výkonnost ekonomiky. Ze 28 států EU podle Volksblattu už jedenáct své cíle pro rok 2020 splnilo – Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Finsko, Švédsko a Česká republika. Rakousku chybí půl procenta, Nizozemsko ale se současnými osmi procenty je 14procentnímu cíli 2020 hodně vzdáleno. Podobně i Francie se 6 procenty, která má dosáhnout podílu 23 procent.

Nemíní „opravovat“ otčenáš

Katoličtí biskupové v Německu se vyslovili proti novému překladu modlitby Otče náš, jejíž současnou verzi nedávno kritizoval i papež František (náš web informoval). Německá biskupská konference ve čtvrtek uzavřela, že nynější překlad má zůstat. „V duchu mínění papeže Františka má být ale silněji vysvětlováno pozadí prosby v modlitbě při rozmluvách, kázáních a dalších textech,“ konstatovali biskupové.

V diskusích je výraz „… a neuveď nás v pokušení“, vysvětluje PNP. „Papež František začátkem prosince v jednom rozhovoru řekl, že to není Bůh, nýbrž Satan, kdo uvádí lidi v pokušení. Trefnější by proto byla prosba ,Nenech nás upadnout v pokušení´. Kardinál Reinhard Marx, předseda Německé biskupské konference, už dříve prohlásil, že nevidí žádný důvod ke změně.“

Nejzamračenější zima

„Od začátku záznamů počasí nebylo v Německu ještě nikdy tak ,zamračeně´ a šedivě jako dosud v této zimě,“ napsala PNP. Meteorolog Thomas Kesseler-Lauterkorn řekl, že prosinec a leden jsou jako celek měsíci s nejmenším počtem hodin slunečního svitu od začátku sledování v roce 1951. „Co už jsme pociťovali subjektivně, je potvrzeno i objektivně,“ dodal.

Posuzovány jednotlivě jsou na tom oba měsíce lépe: v prosinci 1993 se slunce ukázalo nad Německem průměrně jen na 18,4 hodiny, loni na 27,8 hodiny. Rekordní nejspíš nebude ani leden, protože v roce 2013 svítilo jen 22,2 hodiny, ale řada stanic už letos zaznamenala vyšší hodnoty, uzavírá list.