Týdně je hluboce zmrazeno do speciálně k tomu připravených schránek kolem třiceti porcí, které pak odvážejí řidiči sociálních trhů, na nichž je pak jídlo prodáváno za třetinu obvyklé ceny.

Podle Herberta Stummera, předsedy freistadtského sociálního trhu Arcade, se zkušební provoz ukázal jako"trhák" a obědy šly na dračku. Jídlo z nemocnice si dělí s trhem Červeného kříže v Hagenbergu. „Je vítaným obohacením našeho sortimentu a klienti, zejména muži, jej rádi přijímají. Na konci týdne je naše lednička prázdná," dodává Stummer.

„Nedovzdělanci"

V Horních Rakousích zakončilo ve školním roce 2011/12 školu osmým nebo devátým ročníkem 1597 dětí a další vzdělávání nezahájily. Dalších 542 žáků je nedokončilo.  U učňů je podle Zaměstnanecké komory situace ještě dramatičtější – v roce 2011 odborné vzdělávání předčasně ukončilo 1779 žáků, tedy 20,2 procenta. Z toho 345 neuspělo v závěrečných zkouškách. „Celkově tak školní vzdělávání nedokončilo 3918 chlapců a děvčat," píše deník OÖN. Prezident komory Johann Kalliauer z toho viní „selektivní školní systém", v němž nejsou vyrovnávány nerovné „startovací podmínky": jen 16 procent rodičů žáků vyšších všeobecných škol má jako nejvyšší dosažené vzdělání základní školu, ale 82 procent univerzitní nebo vyšší odborné vzdělání. „Vzdělanost v Rakousku se dědí," tvrdí Kalliauer.

Mluvčí zemské školní rady Karl Steinparz čísla komory zpochybňuje – prý nerozdělují předčasné ukončení vzdělání a přestupy na jiné školy. „My víme, že 37 procent učňů přestupuje," říká. Odborné školy prý nedokončí maximálně pět procent žáků. V roce 2011/12 je absolvovalo 98,6 procenta.

Číslo z jiného světa

Majetek Rakouské republiky obnáší 89,5 miliardy eur, přičemž závazky jsou více než dvakrát vyšší – 223,4 miliardy, napsaly OÖN ze zprávy ministerstva financí, která byla zveřejněna poprvé v historii.

Prezident finanční rady Bernhard Felderer zdůrazňuje,  že bilance nemůže být vyrovnaná – stát nefunguje jako firma, říká. Důležité je dluhy snižovat ve srovnání s hrubým domácím produktem a daňovými příjmy. Je to důležité pro investory, protože tím je dokumentována schopnost státu splácet.

Kvóta státního dluhu přes 60 procent je podle Felderera nebezpečná, což platí pochopitelně i pro Rakousko s jeho 75 procenty. Země i celá Evropa jsou prý ale na dobré cestě.

Asi 40 miliard eur má Rakousko v nemovitostech, technických zařízeních a kulturních statcích; velký díl připadá na lesy, hory a vody. Cenné papíry dělají 3,8 miliardy, podnikatelské podíly státu 25,2 miliardy.

Bilance je na www.bmf.gv.at.

AVE dál s problémy

Rakouský koncern Energie AG po prodeji mezinárodních obchodních aktivit AVE, služby známé i z českého trhu, se pokouší zbývající domácí obchody „dcerky" činné v odpadovém hospodářství přizpůsobit změněným podmínkám trhu, zaznamenal list OÖN z prohlášení koncernové centrály. „V překladu to znamená, že v AVE Österreich uplatní masově úsporný kurs s 25 opatřeními. Jedním je zmrazení mezd asi tisícovky zaměstnanců," uvádí deník. Proti tomu se brání rada pracujících a sází na rozhovory se zemským hejtmanem jako představitelem hlavního akcionáře.  Mluvčí Energie AG Michael Frostel „nulové kolo" potvrzuje – za to prý nedojde k propouštění.

OÖN dodávají, že značkové právo k AVE bylo prodáno s firmou do České republiky a „matka" Energie má dva roky na nalezení nového názvu odpadové sekce koncernu.

I sjezdovky jsou příroda

Bavorský nejvyšší správní soud zakázal uzavření tratí v Ga-Pa pro veřejnost – také upravené lyžařské trati jsou součástí volné přírody,  a proto volně přístupné, zdůvodnil. Spor vyvolalo rozhodnutí Zugspitzbahn jako provozovatelky tratí v uplynulé sezoně zakázat turistům přístup ke sjezdovkám v oblastech Hausberg, Kreuzeck a Osterfelder. Jeden z turistů zažaloval a soudy rozhodly, že zábrany v přístupu – s výjimkou časů, kdy jsou trati upravovány – musejí být odstraněny, píše PNP.

Správní soud uzavřel, že podle bavorského zákona na ochranu přírody nesmí provozovatelé lyžařských tratí a tras vyhlašovat žádné zákazy vstupu turistů. Odstranění zábran je žádoucí i v zájmu občanů hledajících oddych a rekreační zimní sportování. Základní právo na užívání přírody je zakotveno v bavorské ústavě. Jen v době nebezpečného upravování tratí jsou zákazy vstupu namístě, řekl soud. Proti jeho rozhodnutí je přípustná kasační stížnost ke spolkovému správnímu soudu v Lipsku.

Víc drogových mrtvých

Počet mrtvých na předávkování drog v bavorských velkoměstech Mnichově a Norimberku se po poklesu minulých opět zvýšil. V oblasti Mnichova to bylo zatím 45 (loni 39), v Norimberku 27 (24).

Rozptýlení řidiči ubližují

Každá čtvrtá dopravní nehoda chodců s osobními automobily v Rakousku byla způsobena nepozorností řidičů, zjistil Dopravní klub. Loni se těchto nehod stalo 4347, přičemž 3281 bylo mezi chodci a auty. Z nich 1189 způsobilo odvedení pozornosti řidičů. Druhou nejčastější příčinou bylo jejich nezastavení před přechody a přejezdy křižovatek na červenou. Na třetím místě bylo chybné počínání chodců – jen pětina z celkového počtu, napsal deník OÖN. „Nápadné je, že nepozornost řidičů způsobila šestnáctkrát víc nehod než jejich podnapilost," dodal. „Alkohol za volantem je dnes společensky odmítaný, ale mnohým lidem stále není zřejmé, jak nebezpečné je telefonování nebo psaní SMS za jízdy. Telefonující řidič reaguje stejně špatně jako řidič se 0,8 promile." Dopravní klub v té souvislosti žádá, aby telefonování za jízdy bylo trestáno ztrátou bodů v kartě řidiče.