Skládá se z 1,5 miliardy bodů, největší odchylka je pouhých pět centimetrů od skutečnosti. V plánu jsou i modely ze středověku.

Náhledy na animace z modelu jsou na oficiálních webových stránkách města Tábora: http://tab3d.mutabor.cz/ a na kanálu youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=-lpFqmstDf8

Tábor získal darem digitální model centra města.Zdroj: Naše historieVěnoval mu jej spolek Naše historie, který se dlouhodobě podílí na nedestruktivním průzkumu historických památek nejen na Táborsku.

Na sestavování modelu se podílelo kolem dvou desítek odborníků: fotografů, historiků, geologů i geodetů. Při jeho tvorbě jim pak posloužily jak fotografie ze země, tak i ze dronů, letadel a dokonce i družic.

S jistou mírou nadsázky se přitom dá říci, že vznikl vlastně jako „odpad“. Spolek Naše historie totiž v rámci budování expozice v Bechyňské bráně v Táboře tvořil modely města v různých historických obdobích.

„Jako nejlepší postup se nám jevilo vytvořit nejprve aktuální podobu města a z ní pak postupně odebírat jednotlivé budovy,“ vysvětlil geofyzik Jiří Šindelář ze spolku Naše historie.

Model současného města byl tedy pouze podkladem pro modelování podoby osídlení ve 13., 15 a 17. století. Lidé se tak mohou výhledově těšit i na dobu přemyslovského osídlení, založení města husity či dobu třicetileté války, kdy bylo město dvakrát dobýváno.

Starosta Tábora Štěpán Pavlík si daru modelu velmi cení. „Obzvlášť v této nelehké době, kdy jsme museli řadu akcí zrušit, je třeba vyzdvihnout jeho trvalý význam. Navíc je velmi praktický, poučný a zábavný,“ uzavřel.

Spolupráce Tábora a spolku však tímto zdaleka nekončí. Zájemci se dočkají odpovědí na řadu otázek, mezi něž patří například dolování stříbra a zlata v těsné blízkosti Tábora.